CHP Gaziantep İl Sağlık Komisyonu, kentin mevcut sağlık alt yapısıyla birlikte, ekonominin sağlık üzerine etkilerini araştırmak amacıyla anket çalışması yaptı.

CHP Gaziantep İl Sağlık Komisyonu üyeleri, ekonominin sağlık üzerindeki etkilerini yaptıkları “Ekonomi ve Sağlık” anketini kamuoyu ile paylaşıldı. 51 sorunun yönetildiği anket çalışmasında çıkan sonuçlar dikkat çekti. 

Anket sonuçlarında kentin sağlık alanında yaşadığı sorunların kötü giden ekonomiyle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi. CHP Gaziantep İl Sağlık Komisyonu Başkanı Op. Dr. Ramazan Sürücü, yaptıkları çalışmada Gaziantep’te sağlığın yoğun bakımda, vatandaşın ise depresyonda olduğunun ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi: "Toplumun çok büyük bir kesimi açlık – yoksulluk sınırının altında gelire sahip. Yarısından fazlası genel olarak sağlığından memnun değil, neredeyse tamamı ekonomik nedenlerle sağlık kurumu tercihlerini değiştirmek durumunda kalmış”

Anket sonuçlarında, sağlık merkezlerindeki hekim sayısının azlığı, devlet hastanelerinden randevu alamama, özel hastanelerin ücretini karşılayamama, bebek ölüm oranlarını fazla olması, ilaca erişimin zor olması ve sağlıkta şiddet gibi konular ön plana çıktı.

“SURİYELİ NÜFUSUN SAĞLIK YÜKÜ MEVCUT”

Gaziantep’in sağlık ile ilgili verilerini paylaşan Gaziantep Chp İl Sağlık Komisyonu  Başkanı Op. Dr. Ramazan Sürücü “Gaziantep ilimiz barındırdığı Suriyeli nüfus bakımından 461.149 kişi ile İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Barındırdığı Suriyeli nüfus varlığı toplam nüfustaki ilk 10 kente eklendiğinde; Toplam nüfus sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra Gaziantep 2.562.306 nüfusla 5.sıraya çıkmaktadır. İlimiz nüfusunun %18’i Suriyelilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, Ek olarak yaklaşık 1/5 oranında Suriyeli nüfusun sağlık yükü mevcut.” Dedi.

BEBEK ÖLÜMLERİNDE BİRİNCİ SIRADAYIZ”

Sürücü, Maalesef ilimiz uzun zamandır bebek ölüm oranlarında Türkiye birincisi, 5 yaş altı ölümlerde ise Türkiye ikincisi. Kentimizde yaşayan yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacı nüfusunu da düşünecek olursak, doğurganlık oranımız da çok yüksek. Bütün bu sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda ortaya çıkan sonuç sağlık alt yapımız maalesef iflas durumunda. Vatandaşın alım gücünün yerinde olduğu zamanlar bu sorunların bu kadar göz önüne çıkmamasının nedeni insanlarımızın özel hastanelere gidebiliyor olmasıydı’’ şeklinde konuştu.

“KAMU HASTANELERİNDEKİ YATAK SAYISI YETERLİ DEĞİL”

Türkiye’deki Toplam hastane yatağı sayısının dağılımı incelendiğinde sırasıyla; Sağlık Bakanlığı 159.965 (%62.4), Üniversite 41.987 (%16.8) ve Özelde 52.230’(%20.8)’ dir. Gaziantep için bu dağılım incelendiğinde toplam 6435 hasta yatağının 2957 tanesi Sağlık Bakanlığında (%46), 990 tanesi üniversitede (%15.4) ve  2488 tanesi özeldedir (%38.6).

Başka bir ifadeyle Gaziantep’teki özel hastanelerin yatak sayısı Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katıdır. 

Türkiye’de Sektörlere Göre Toplam Yoğun Bakım Yatağı Sayısının dağılımı incelendiğinde; Toplam 47700 yatağın 23.939 tanesi Sağlık bakanlığında (%50), 6866 tanesi Üniversitelerde (%14.5) ve 16895 tanesi de özel sektördedir (%35.5). İlimizdeki erişkin yoğun bakım yatak sayısı özeldeki oranı %49 olup, Türkiye ortalamasının (%29) çok üzerindedir. Yine yenidoğan  yoğun bakım yatak sayısı oranı %73 olup, Türkiye ortalamasının (%55) çok üzerindedir. 

Sürücü, bu veriler şunu ifade ediyor:” Kamu, sosyal devlet sorumluluğunu yeterince yerine getiremiyor, kamu hastaneleri sayısından özel hastaneler fazla. Vatandaş ise özel hastanelerin giderlerini karşılayacak durumda değil. Dolayısıyla vatandaşın sağlık hizmetlerine erişim noktasında sıkıntılar yaşanmakta.

“ŞEHİR HASTANESİ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ”

Sürücü “İlimizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde özel sektörün ağırlığı Türkiye ortalamasının üzerinde, Alt yapı ve insan kaynakları yetersiz. Şehir hastanesi ise yılan hikayesine dönmüş durumda. Sağlık göstergelerimiz kötü. Böylesi zor şartlarda canları pahasına çalışan doktorundan, hemşiresine- ebesine, temizlik personelinden-güvenlik görevlisine …. sonsuz teşekkürler” şeklinde konuştu.

“100 BİN KİŞİYE DÜŞEN SAĞLIK PERSONELİ SAYILARININ KARŞILAŞTIRMASI”

Mevcut haliyle İlimizde personel dağılım cetveline  (PDC) ihtiyaç kadrosunun tam olduğu branş Acil Tıp uzmanlığıdır. Bunun dışında kalan branşlarda çok ciddi açıklar bulunmaktadır.

Sağlık bakanlığına ait toplam 1317 uzman hekim ve uzman diş hekimi olması gerekirken kadronun 859 olduğu ve toplam 458 açık kadro bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle toplam kadro açığı %35’tir.  

İlimizdeki merkez ilçelerimiz Şehitkamil ve Şahinbey dışında sadece Nizip ve İslahiye’de ameliyat yapılabilmektedir.

VATANDAŞ İLACI BORCA ALIYOR, SAĞLIK HARCAMASI İÇİN KREDİ ÇEKİYOR YA DA BORÇLANIYOR

Gaziantep’te vatandaşların muayene ve ilaç fark ücretlerini ödemekte zorlandığını belirten Sürücü, “Ankete katılanların yüzde 76.4’ü son bir yıl içerisinde muayene ve ilaç fark ücretlerini ödemekte zorlandığını, yüzde 30.2’si de SGK prim borcundan dolayı ilaçlarını alamadığını belirtmiş. Ankete katılanların yüzde 57.7’si son bir yıl içerisinde borca ilaç almak zorunda kaldığını, yüzde 47.5’i sağlık ihtiyacı için kredi çekmiş ya da borçlanmış. Özetle kentte vatandaş ilacını borca alıyor, sağlık harcaması için kredi çekiyor.

Dr. Sürücü, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Piyasadaki ilaç krizi nedeniyle hastalar ya ilacı bulamıyor ya da bulduğu ilacın fiyatının yüksek olmasından dolayı alamıyor. Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, veterinerlik hizmetleri gibi hangi alana giderseniz gidin maalesef büyük sorunlar var ve iktidarın söylediği gibi bir gül bahçesi yok.’’