Gıda enflasyonunu baskılamak için dün Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi bir kez daha toplandı. 1 litre sütün maliyeti 10 liraya çıkarken, Gıda Komitesi'nin 7.5 lira süt fiyatı ile ilgili bir karar almaması, "Küçük aile işletmeleri tamamen bitirilmek mi isteniyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

EYT'de sona doğru! Yaş sınırı gelecek mi? EYT'de sona doğru! Yaş sınırı gelecek mi?

Girdi maliyetlerinin artması çiğ süt üreticilerinin sektörden çekilmesine sebep olurken günden güne artan maliyetleri karşılamak zorlaşıyor. Bu sebeple hayvancılık sektörü büyük bir krizin eşiğinde. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlatılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Süt üreticisi aylardır zararına üretim yaparken, Gıda Komitesi 'enflasyonu artıracağı' gerekçesiyle süt fiyatlarının artırılmasına izin vermediği için hayvancılık sektörü büyük bir krize girdi. 1 milyonun üzerinde dişi hayvan kesime giderken, süt üretiminde de ciddi bir daralma yaşanmaya başlandı. Süt üretiminin düşmesinden dolayı da sanayici talep ettiği sütü bulamayacak duruma geldi. Ulusal Süt Konseyi işlevsiz hale gelirken, farklı bölgelerde farklı süt fiyatları oluşmaya başladı.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAK KARAR ÇIKTI

Süt sektörü büyük bir kaosun içine sürüklenirken, Gıda Komitesi’nin süt fiyatlarını baskılamaya devam etmesi, küçük aile işletmelerini tamamen ortadan kaldıracak.

'KÜÇÜK ÜRETİCİ TAMAMEN BİTİRİLMEK Mİ İSTENİYOR?'

Çiğ süt fiyatlarının maliyetlerdeki artışa göre artırılmaması hayvancılık sektörünü büyük bir krizin içine sürüklerken, Tarım ve Orman Bakanlığının yaşananları sadece seyretmekle yetinmesi manidar bulunuyor. Üretici zarar ettiği için hızla üretimden çekilirken ve bu dönemde 1 milyonun üzerinde anaç hayvanın kesime gittiği görüldüğü halde Tarım ve Orman Bakanlığının bu kötü gidişe karşı kılını bile kıpırdatmaması akıllara ‘küçük üretici tamamen bitirilmek mi isteniyor?’ sorusunu akıllara getiriyor.

HAYVANCILIKTA YAŞANAN KRİZ

Tarım ve Orman Bakanlığında önceki gün üretici ve sanayici temsilcileri çağrılarak bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıdan hayvancılıkta yaşanan krize karşı hiçbir somut kararın çıkmaması kafaları karıştırmıştı.

GIDA KOMİTESİ’NDEN SÜT FİYATLARININ ARTIRILMASI YÖNÜNDE BİR KARAR ÇIKMADI

Bakanlıkta yapılan toplantının ardından hayvancılıkta yaşanan kriz Gıda Komitesi’ne taşındı. Sektör Gıda Komitesi’nden yaşanan krize karşı ciddi bir karar almasını beklerken, maalesef Gıda Komitesinden de bu beklentileri karşılayacak bir karar çıkmadı. Çiğ süt fiyatlarının maliyetleri karşılayacak şekilde güncellenmesiyle ilgili hiçbir karar alınmazken, sadece TMO’nun yem regülasyonu kapsamında üreticiye arpa ve mısır satışına tekrar başlaması yönünde karar alındı.

1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 10 liraya çıkarken, Gıda Komitesi’nin Ulusal Süt Konseyi tarafından daha önce belirlenen 7.5 lira fiyatın artırılması yönünde bir karar almaması, küçük üreticinin tamamen bitirilmesine yönelik bir karar olarak değerlendiriliyor.

SÜT KRİZİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanan süt krizinin ülkeye maliyetini çıkararak, 1 milyonun üstünde anaç hayvanın kesime gittiğini, bu hayvanların yerine koyma maliyetinin ise 2.3 milyar avro olduğuna dikkat çekmişti. Yaşanan süt krizinden dolayı küçük üretici tamamen üretimden çekilirken, Türkiye 1 milyon anaç hayvanın kesilmesinden dolayı yurt dışında yoğun bir hayvan ithalatına başlayacak. Ülkenin milyarlarca doları ithal edilen hayvanlardan dolayı yurt dışına transfer edilirken, yapılacak büyük ithalatla da belli sermaye sahipleri yine köşeyi dönecek. Küçük üretici üretimden çekildiği için hayvancılık tamamen büyük sermaye gruplarının eline geçecek.