SGK prim ödeme şartı olmaksızın maaş bağlıyor. Ödemeler aylık olarak yapılıyor. Başvuru şartı bulunuyor. Aylık karşılıksız olarak 1.298 lira vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Ödeme miktarına memur maaş katsayıları esas alınarak 6 ayda bir zam yapılıyor. SGK'dan emekli maaşı ya da yardım almayanları kapsıyor. Başvurular il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ve T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile yapılıyor. Devlet tarafından dezavantajlı olan vatandaşlara destek sağlanıyor. Fiziksel ya da psikolojik olarak çalışamayacak durumda olan kişilere engelli maaşı bağlanıyor. Engelli maaşı alan vatandaşlara yapılan ödeme 2022 yılı itibariyle zamlı olarak yatırılıyor. Engel durumuna göre değişen maaşlar, engel oranı yüzde 40 ve 70 ve üzeri olmak üzere belirlendi. Peki kimler engelli maaşı alabilir? İşte engelli maaşı alma şartları ve başvuru detayları...

SGK'dan her ay karşılıksız 1.300 lira ödeme! Emekli olmayan ve çalışamayan kişiler alıyor. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılıyor. Fiziksel ya da psikolojik çeşitli engeli bulunan milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Engelliler istihdam açısından maalesef dezavantajlı gruplar arasında yer almakta olduklarından kendilerine uygun bir iş bulmakta zorlanmaktadır. Hâl böyle iken SGK primi ödeyerek SGK’dan emekli aylığı veya yardımı almaları imkânı bulunmamaktadır. Bu durumda yardıma muhtaç ve SGK’sı olmayan vatandaşlarımıza devlet belirli şartlarla karşılıksız maaş bağlamaktadır.

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın bugünkü yazısına göre, devlet, 2022 Sayılı Kanun kapsamında engellilik oranına göre 2022 yılında geri ödemesiz, SGK prim şartı da aramadan 1.300 TL’yi yaklaşan aylık maaş bağlamaktadır. Bağlanan bu aylıklar üstelik sabit olmayıp her 6 ayda bir memur maaş katsayıları esas alınarak artırılmaktadır.

ENGELİLİK ORANI ESAS ALINMAKTA

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 arası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine rağmen işe yerleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına engelli aylığı bağlanmaktadır.

01.01.2022-30.06.2022 dönemi için; %40-%69 arası engelli olanlara her ay 865,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

YÜZDE 70 VE ÜZERİ ENGELLİ OLANLARA DAHA YÜKSEK MAAŞ

Bu grupta da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.