KISSADAN HİSSE; Padişahın bir atı varmış. At çok hiddetli ve şiddetliymiş. Hünkâr da bu ata bayılıyor, öyle çok seviyor ki, kuş sütü ile besliyor desek abartmış olmayız. Hırçın at beslenmenin de verdiği enerji ve hiddetli oluşundan dolayı haftada bir seyis öldürür hale gelmiş.

Bu durum bir vezir tarafından hünkâra arz edilmiş. ''Hünkârım senin bu küheylan var ya, seyisleri öldürmeye başladı. Ne yapacağız?''
 

*
 

Hünkâr demiş ki:

''Bu ülkenin bütün seyisleri benim küheylanıma feda olsun. Bir daha bu konuyu önüme getirme. Hele ki bana derseniz ki AT ÖLDÜ, kim derse bunu, onun kellesini alırım. Çık dışarı’’ demiş vezire...

Vezir ne yapsın, Hünkâr emri çıkmış dışarı, olan biteni diğer vezirlere anlatmış…

Herkeste tabi bir karamsarlık…

Herkeste bir korku...

Derken iki gün sonra kara haber gelmiş…

Gerçekten at ölmüş…
 

*
 

Vezirler hemen toplanmışlar at’ın öldüğünü Hünkâra kim diyecek? Birbirleri ile müteala ederlerken...

İçlerinden en yaşlı vezire demişler ki:

''Sen ununu eledin eleğini astın. İçimizde en yaşlı vezir sensin. Öleceksen sen öl. Git bunu hünkâra sen söyle. Biz daha genciz...’’ Demişler.

Yaşlı Vezir düşünmüş, taşınmış, başka çare yok. Hak vermiş diğer vezirlere ve herkesle helalleşmiş Hünkârın karşısına çıkmış…

Hünkâr kaşlarını çatarak, ''Söyle ne diyorsun?''

Vezir,  ''Hünkârım senin küheylan var ya…''

Eee demiş Hünkâr…

Vezir, ''Yattı kalkmaz oldu... Baktı görmez oldu... Yemez içmez oldu'' deyince…

Hünkâr, ''Sen şuna öldü desene''

Vezir bir sevinçle kelleyi kurtardığını düşünerek, ''Hünkârım Vallahi ben öldü demedim, sen dedin, sen dedin''
 

*
 

Şimdi bizim şehrimizde de ''Yemez içmez oldu… Yattı kalkmaz oldu… Baktı görmez oldu…’’ diyenler çoğunlukta…

Herkes püsüğü (*) çuvala koymuş korku içerisinde; ‘’At öldü demiyor da, baktı görmez oldu’’ diyorlar…
 

*
 

Bu Kıssadan Hisse ile sizleri bir konuya dikkat çekmek istiyorum...
 

*
 

Olay şu:

KSÜ de öğretim görevlisi 5 isim var…

Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Doç. Dr. Ali İhsan Kilci, Doç. Dr. Fatih Mehmet yazar, Doç. Dr. Süleyman Murat Bakacak ve Doç. Dr. Mahmut Reis…

Bu 5 İsim şu an MHP İl Yönetiminde…

Ve ikisi İl başkan Yardımcısı…

Diğerleri MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi…
 

*
 

Anayasanın 68. maddesine göre; Yükseköğretim elemanlarının siyasi partilerin merkez organları dışında kalan parti görevleri almalarına izin verilemez…

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. Ve 13. maddesi kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlilerin siyasi partilere üye olmasını yasaklarken maddedeki ek fıkra; "Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır" demektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 59. Maddesi ise konu hakkında son sözü söyler: Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler.

Mevzuatta siyasi partilerin merkez organları; büyük kongre, genel başkan ile diğer karar, yönetim, icra ve disiplin organları olarak tanımlanmıştır. Bu durumda yükseköğretim elemanları siyasi partilerin merkez organlarında görev alabilir ancak Partilerin il veya ilçe başkanı ya da bunların yardımcısı veya yönetim kurulu üyesi olamaz.’’
 

*
 

KSÜ Yönetimi tüm bu Yasa ve Mevzuatı bilmiyorlar mı?

Birisi çıkıp, suç duyurusunda bulunsa ne olacak?
 

*
 

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapar mı? Bilemem ama…

Ben kendisine korkmadan ''At Öldü'' diye haber veriyorum. Kendisi artık ferman ne çıkarır onu bilemem…
 

(*) Pösüğü : Kedi