Göreve geldiği günden bu yana adı sıkça olumsuz haberlerle gündeme gelen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, kurumu ve kendisi hakkında çıkan haberler ve yazılar nedeniyle, gerçeklere gözlerini kapatıp herhangi bir soruşturma ve araştırma yapacağı yerde, gerçekleri görmezden gelerek, kendisi ve KSÜ Üniversitesi hakkında haber yapılmaması adına, korkutacağını sanarak ve de susturacağını düşünerek, Kanal Maraş haber sitesini ve Köşe yazarı Mustafa Karaaslan'ı savcılığa şikayet etmişti.

Kanal Maraş'ın WhatsApp ihbar hattına gönderilen bir ihbarda, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın bir kez daha kendi kurumunda olan bitenden bihaber olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER)'e, 7 Temmuz’da bir vatandaş tarafından, “TIP Fakültesi bünyesinde Dekan Yardımcılığı yapan ve aynı zamanda bölüm başkanlığı yapan kişinin özel klinikte part time çalışma hakkı var mıdır?” soruları yönetildi.

Vatandaşın bilgi edinme kanunu kapsamında sorduğu soruya ilişkin, CİMER Hukuk Müşavirliği'nden şu yanıt verildi:

"Bilgi edinme talebiniz incelenmiştir.2547 sayılı Kanun'un 36. maddesinin 7. fıkrasında "(Ek fıkra: 2/1/2014-6514/11 md.) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tabidir. Ancak bunlardan profesör ve doçent kadrosunda olanlar, her bir anabilim dalındaki kadrolu profesör ve doçent sayısının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılabileceklerin hesabında küsurat dikkate alınmaz ve çalıştırılacak öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yüzde 50’si uygulama, yüzde 50’si de akademik faaliyetlerinden oluşacak önceki yılın performans kriterlerine göre belirlenir. Bu fıkra kapsamında çalıştırılan öğretim üyeleri;
a) Aynı anda birden fazla sözleşme ile çalıştırılamaz.
b) Aylık sözleşme ücretleri, mesai dışı toplam tavan ek ödeme brüt tutarından az olamaz.
c) Altıncı fıkrada sayılan idari görevlerde bulunamaz.
ç) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilave ücret alınmak suretiyle hizmet veremez.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 135 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ‘’ve rektörlük’’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
5366-2
d) İlgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları hâlinde, idari ve disiplin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bir yıl, üç yıl içinde tekerrüründe beş yıl süreyle bu kapsamda çalıştırılamaz." hükmü ve 6. maddesinde"....Bu kişiler rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz; bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idari görev alamaz; akademik birim yöneticiliği (…) (1) seçimlerinde oy kullanamaz." hükmü bulunmaktadır.Bu kapsamda 7. fıkradan yararlanan öğretim üyelerinin idari görevlerinin düşeceği değerlendirilmektedir."

294817175_1474489632973753_3383159858717332179_n

Sayın Rektör, bizim haberlerimiz ve köşe yazarı Mustafa Karaaslan'ın sorular sorduğu yazılarına istinaden Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi vermiş, kendi fakültesinde oluşan sorunlara bakmamasının ise manidar olduğu kamuoyunda konuşulmaya başlanmıştı. 

Ve KSÜ Rekörü Prof. Dr. Niyazi Can'a bir kez soruyoruz;

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Perihan Öztürk özel bir clinickte çalışıyor mu, çalışmıyor mu?
 

clinick perihan öztürk


CİMER'den gelen cevapta ''d) İlgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları hâlinde, idari ve disiplin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bir yıl, üç yıl içinde tekerrüründe beş yıl süreyle bu kapsamda çalıştırılamaz." hükmü ve 6. maddesinde"....Bu kişiler rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz; bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idari görev alamaz; akademik birim yöneticiliği (…) (1) seçimlerinde oy kullanamaz." hükmü bulunmaktadır.Bu kapsamda 7. fıkradan yararlanan öğretim üyelerinin idari görevlerinin düşeceği değerlendirilmektedir.'' demektedir.
 

perihan öztürk ksü dekan

Cimer'in yazısına istinaden, KSÜ bünyesinde Dekan Yardımcısı ünvanlı Prof. Dr. Perihan Öztürk hakkında bir soruşturma veya araştırma yaptırdınız mı?

Bu kişinin özel clinickte çalışması için KSÜ'de bir ayrıcalığı var mı?

Dekan Yardımcısı değil mi?

İlgili mevzuat sözkonusu Dekan Yardımcısını kapsamıyor mu?

Son olarak diyoruz ki; Sayın Rektör, bizi şikayet edeceğine, kendi kurumunda ki, usulsüzlükleri, sebest özel cliniclerde dekan yardımcısının nasıl çalıştığını, çalışma izninin ne şekilde verildiğini, bir soruştur diyoruz.

KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR

Dekan yardımcısı Prof. Dr. Perihan Öztürk'ün hakkında KSÜ Yönetimi tarafından herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı, başlatıldığı takdirde kamuoyunun bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceği konusu merak ediliyor.