Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!
banner150

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetimiz makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı'nı uygulayacaktır. Temel hedefimiz olan ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi  Gazete'de yayımlandı. 
Genelgede Erdoğan, hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha  üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak,  üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde  Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını vurguladı.
Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve  sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Kamu  harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak,  yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali  dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve  finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir." ifadesini kullandı.
Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve  kalitesinin artırılması amacıyla kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların söz  konusu dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde  tahsisi ve verimli kullanımının temel ilkeleri olacağına dikkati çeken Erdoğan,  şunları kaydetti:
 
"Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken  kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı  yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları  bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde  tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün  yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette  belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı  yatırımlarına öncelik verilecektir.
Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal  ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı  alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında  gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve  yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya  dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

 "Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında,  2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç ve politikalar  ile öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağını aktardı.
 
Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu  idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bilgisini  veren Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli  projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir.  Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım  Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami  kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek,  vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan  hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

Bütün kuruluşların 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile  ilgili olarak bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlar ile "2019-2021 Dönemi  Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"ndeki öncelikleri, esasları ve yatırım  tavanlarını dikkate almalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tavan içinde kalmak  kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 31 Temmuz 2018 tarihli Yatırım  Talepleri Duyurusu'na istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje  bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer  verilen Ka Ya Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına  göndermeleri çağrısında bulundu.
Söz konusu genelgede "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Rehberi" de  yer aldı.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner154

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.