Akıllı telefonların kullanımı 3 yaşına kadar inmiş durumda. Ebeveynlerde ise “Çocuklar kaç yaşından itibaren akıllı telefon sahibi olmalı?” sorusu sorulmaya başlandı. Alman kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov’un yaptığı yeni bir araştırmada, akıllı telefon kullanım yaşı Almanya'da giderek düştüğü gözlemlendi.

AKILLI TELEFON KULLANIMI 3 YAŞ DİLİMİNE İNDİ

Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 4'ü, 3-5 yaş dilimindeki çocuklarına akıllı telefon kullandırmaya sıcak baktığını bildiriyor ya da çocuklarına öyle bir telefon çoktan almış bile.

NORMAL KARŞILIYORLAR

Araştırmaya katılan anne babaların yarısı ise 6-11 yaşındaki çocukların akıllı telefon kullanmasını normal buluyor ya da o yaştaki çocuğuna telefonu çoktan aldığını aktarıyor.

Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 36'sı ise akıllı telefon için çocuğunun biraz daha büyümesini bekliyor ve ilk akıllı telefon için 12-14 yaşın uygun olduğunu düşünüyor.

YÜZDE 80’Nİ ÇOCUKLARININ NE YAPTIKLARINI BİLİYOR

Çok sayıda dijital hizmetin olduğu bir dönemde çocuklarına akıllı telefon kullandıran anne ve babaların büyük kısmı, YouGov anketine göre yüzde 80'den fazlası, 0-14 yaşlarındaki çocuklarının hangi hizmeti ne kadar kullandığı yönünde bilgi ve kontrol sahibi olduğunu belirtiyor.

Daha büyük, 15-17 yaşlarındaki çocuk sahibi ebeveynlerin ise hem bilgi hem de kontrolü sağlamada zorlandığı görülüyor.

YouGov’un araştırmasına katılan 15-17 yaş çocuk sahibi ebeveynlerin yüzde 62'si çocuğunun akıllı telefonla neleri kullandığına dair nadiren bilgi sahibi olduğunu açıklarken, yüzde 59'u da neleri tükettiği konusunda nadiren kontrolü sağlayabildiğini beyan ediyor.