Yaşlılar, ödeme gücü olmayanlar, kadınlar, engelli vatandaşlar, ihtiyaç sahibi çocuk ve aile milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Sosyal desteklerle ilgili açıklama geldi ve harekete geçildi. Her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor, devlet karşılıyor. Desteklere ilişkin detaylı bir bütçe rehberi hazırlandı. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık prim giderlerini devlet karşılayacak.

Sosyal desteklerle ilgili açıklama geldi. Sosyal politikaları güçlendirmek adına harekete geçildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca Vatandaşın Bütçe Rehberi hazırlandı. Bütçede 2022 yılına ilişkin sosyal desteklere dikkat çekildi.

İhtiyaca göre geliştirilmiş sosyal yardım programları ile hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sosyal destek sistemi bulunduğu vurgulanan Rehberde, sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104.2 milyar lira olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde bu yıl da sosyal destek ulaştırılan hane ve vatandaş sayısı artacağına dikkat çekilen Rehber'de yer alan önemli kısımlar...

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANIN PRİMİ DEVLETTEN

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla yaklaşık 23.4 milyar lira kaynak aktarılacak. Sosyal yardımlar kapsamındaki düzenli yardım programlarıyla kadınlar desteklenmeye devam edecek. Sosyal yardım hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini, düzenli yardım hak sahiplerinin yüzde 65'ini, süreli yardım hak sahiplerinin ise yüzde 52'sini kadınlar oluşturuyor.

YAŞLILARA YÖNELİK DESTEKLER

Yaşlıların huzurlu bir ortamda bakılması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan kaynak bu yıl yüzde 35 artırılarak 1.9 milyara çıkarıldı. Bu yıl 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan aylık ödemeleri için yaklaşık 9.1 milyar lira aktarılacak.

KORUYUCU AİLELERE ÖDEME

Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişme! Gram altın,çeyrek altın,yarım altın,tam altın... Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişme! Gram altın,çeyrek altın,yarım altın,tam altın...

Korunma ihtiyacı olan çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmeleri amacıyla yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere yapılacak ödemeler için 295 milyon lira kaynak ayrılmıştır.destek-1

EVDE BAKIMA 13.2 MİLYAR KAYNAK

Engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 13. 2 milyar lira destek sağlanacak.

Evde bakımı sağlanamayan engellilerimizin özel rehabilitasyon merkezlerinde bakımı için 1.2 milyar lira, engelli vatandaşlarımız ile engelli yakınlarına ödenen aylıklar için yaklaşık 6.6 milyar lira aktarılacak. Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ

Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira aktarılacak.

Çocukların ailelerinden ekonomik nedenlerle uzak kalmasını önleyen sosyal ve ekonomik destek hizmetinden bugüne kadar yaklaşık 700 bin çocuk yararlandı. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek.

ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMELERİ

2022 yılı bütçesinde tarıma ayrılan kaynak, 57,6 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda; Tarımsal destek programları için 25,8 milyar lira, Tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayrıldı.destek1-1destek1-1

2021 yılı sonunda yapılan düzenlemeyle çiftçilerin tarımsal destekleme ödemeleri, gelir vergisinden muaf tutularak, geriye dönük beş yılda yapılan kesintilerin iade edilmesi sağlandı. Bu sayede çiftçilere yaklaşık 3,5 milyar lira ödenmiş olacak.