Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama Erdoğan'ın sözlerinin tam tersi yönünde oldu. İşte kafa karıştıran detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 28 Kasım 2022 tarihinde, kabine toplantısı sonrasında sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin detaylarını açıklamıştı.

Erdoğan'n yaptığı açıklamaya göre, kamuda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek, 3 yılını doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda kadroya geçecekti.

Gazete Memur'un aktardığı habere göre; Ancak Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından 24 saat sonra yaptığı açıklamada şartlar tümüyle değişti. Yapılan yeni açıklamaya göre hali hazırdaki tüm sözleşmeli personel direkt olarak kadroya geçilecektir. Yani 1 gün hizmeti olan sözleşmeli personel dahi kadropya geçecektir. Sadece yeni istihdam edilecek olan sözleşmeli personel kadroya geçmek için 3 yıl şartına tabi olacaktır.

Kadroya geçen sözleşmeli personelle ilgili yapılan bir başka düzenleme ise nakil hakkına ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada sadece kurumlar arası nakil için 4 yıl hizmet şartı aranacağı belirtilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada kurum içi nakillerde de 4 yıl hizmet şartının aranacağına vurgu yapılmıştır.

sozlesmeli1-1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklama şu yönde:

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;
1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir."

(Kaynak: Gazete Memur)