Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasına geçtiğimiz günlerde yüzde 20 oranında zam geldi. Zam sonrası milyonlarca araba sahibi zorunlu trafik sigortası yaptırmadı. Fakat zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araba sahiplerini kaza durumunda daha yüksek bedeller bekliyor. Örneğin arabanız ortalama 400 bin TL maliyetinde. Kaza yaptığınızda masraflar size kalıyor. Ayrıca çarptığınız aracın şoförünün ya da yanındakilerin ölümüne veya sürekli sakatlığına sebebiyet

Zorunlu trafik sigortalarına peş peşe gelen zamların ardından araç sahiplerinin büyük bir kısmı sigorta yaptırmıyor. Peki, trafik sigortası yaptırmanın önemi ne? Sürücülere uygulanacak cezai yaptırım nasıl oluyor?

Yanıtlar CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren'in haberinde.

Trafiğe çıkan her sürücü zorunlu trafik sigortası yaptırmakla yükümlü.

Ancak son dönemlerde gelen zamları gerekçe göstererek yüzde 20 oranında araç sahibi zorunlu trafik sigortasını yaptırmadı.

Neredeyse 5 milyon sürücü yola trafik sigortasız çıkıyor.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile trafiğe çıkacak her aracın zorunlu trafik sigortasını yaptırma yükümlülüğü bulunuyor.

Bakan Nebati ne demek istedi ? Bakan Nebati ne demek istedi ?

Trafik sigortası yaptırmayan sürücülerin olası bir kazaya karışması durumunda trafik sigortasının ödemesinden kat ve kat fazla ödemeler ile karşılaşması ise olası.

Örneğin arabanız ortalama 400 bin TL maliyetinde. Kaza yaptığınızda masraflar size kalıyor.

Ayrıca çarptığınız aracın şoförünün ya da yanındakilerin ölümüne veya sürekli sakatlığına sebebiyet verirseniz 1 milyondan başlayan bedelleri de ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Bunun yanı sıra trafik sigortasını yaptırmayan kişinin araç muayenesini de yaptıramaması gibi bir durum ortaya çıkıyor.

Eğer zorunlu trafik sigortanız var ise kişiler kazaya karıştıklarında kusurları oranında ortaya çıkabilecek mal ve can zararlarından hukuken sorumlu oluyorlar Trafik poliçesi de karşı tarafın ortaya çıkaracağı mal ve can zararlarında hukuken doğacak zararlarda dahil olmak üzere bu kişilerin zararlarını karşılıyorlar.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:
MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir.

Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.”

ARTIŞ ORANI YÜZDE 4,5'E ÇIKARILDI 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Ek-3’te” ibaresi “Ek-3 ve Ek-3/A’da” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta şirketleri tarafından araçların kullanım türü bazında belirlenen primler, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’e uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3/A’da yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz.”

YÜZDE 20 ZAM YAPILDI 

“(12) 1/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk),
Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %20 eklenerek uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe Ek-3’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-3/A eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.