Kutlu Doğum son Peygamber

Köşe yazarımız İmran Kılıç Kutlu Doğum haftası münasebeti ile ilgili 'Kutlu Doğum son Peygamber' başlıklı yazı kaleme aldı

Kutlu Doğum son Peygamber
banner150

Hz. Muhammed (s.a.v) miladın 571. yılında Mekke’de doğdu. Babası Abdullah bir müddet önce vefat etmişti. Dedesi himayesi altına aldı geçerli olan âdete göre çocuk bir sütanneye emanet edildi. Bu sütanne ile badiyede birkaç yıl geçirdi. Çocuk ailesine geri getirildiği zaman annesi Âmine onu Medine’deki dayılarının yanına götürdü. Dönüşte ani bir ölümle annesi vefat etti. Mekke’de başka bir matem onu bekliyordu, sevgili dedesi de ölmüştü. Sekiz yaşında birçok yoksullukla ızdırap çekmiş, gönlü zengin fakat eli dar amcası Ebu Talib’in himayesine terk edildi.

Genç  Muhammed (s.a.v) hayatını derhal kazanmaya başlamak mecburiyetinde kaldı. Komşularının çobanı oldu. On yaşında iken Suriye’ye bir kervan götüren amcasına refakat etti. Ebu Talib’in diğer seyahatlerinde bahsedilmez sununla beraber Mekke’de bir dükkânı olduğu hakkında tarih kitaplarında bilgi vardır. Bu işte dahi Hz. Muhammed (s.a.v) ona yardım etmiş olması muhtemeldir. Yemene de seyahati vardır.

Yirmi beş yaşına geldiği zaman H.z. Muhammed (s.a.v) şehirde güzel ahlakı temiz ve dürüst karakteri ile tanında. Zengin bir dul onu hizmetine aldı. Ve mallarını Suriye’de satılmak üzere emrine verdi. Olağan üstü bir kardan çok memnun olan Hz. Hatice (r.a)H.z Muhammed (s.a.v) hayran kalarak evlenme teklif etti. Çeşitli rivayetlere göre H.z. Hatice validemiz o sırada ya yirmi sekiz veya kırk aşlarında idi. (altı çocuk daha dünyaya getirdiği için tıb yirmi sekiz yaşı tercih eder.)

Hz. Muhammed (s.a.v) kırk yaşına geldiğinde peygamberlikle müjdelendi. On üç yıl Mekke’de mücadele verdikten sonra Allah (c.c) in emriyle Medine’ye hicret etti. Orada İslam’ı yayıp yaygınlaştırdı. İslam cihan sümül hale geldi. Buda birçok gayret mücadele ve savaşlarla oldu.

Kırk yaşına kadar bir peygamberde bulunması gereken bütün vasıflarla donatılmış, olarak yetişen peygamberimiz on üç yıl Mekke’de on yılda Medine’de olmak üzere toplam yirmi üç yıllık peygamberlik süresinden sonra altmış üç yaşında iken ahirette irtihal eyledi. Safaat ve selam onun af ve ashabı üzerine olsun…

Hz. MUHAMMED (S.A.V)

Her Müslüman’ın peygamberimiz hakkında bilgisi olması gerekir. Peygamberimizin adı Muhammed, babasının adı, Abdullah, anasının adı Amine’dir. Bundan bindörtyüzotuz yıl önce Rebiu’l Evvel ayının (on ikici pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke şehrinde doğmuş ve beşeriyetin ufuklarını aydınlatmıştır. Kendisi dünyaya gelmezden iki ay önce babası, altı yaşındayken de anası öldü. Peygamberimizin sütanası Halime adında bir kadındır. Peygamberimizin (s.a.v)i bu kadın emzirdi.

Peybamberimiz bu hanımın yanında dört sene kaldı. Sonra kendi anasına verdiler. Altı yaşında anası öldükten sonra peygamberimize sekiz yaşına kadar dedesi Abdu’l-Muttalib onun ve fatından sonra amcası Ebu Talib baktı. Peygamberimizin çocukluk, gençlik, bekarlık ve evlilik hayatı yüksek bir nezahat ve temizlik içinde geçmiştir. Ömründe bir defa bile yalan söylememiş, puta tapmamış, kimseye hile yapmamıştır. Bundan dolayı “Muhammedü’l-Emin: Güvenilir Muhammed) unvanını almıştı. Herkes onun doğru ve güvenilir olduğunu tasdik ederdi.

Peygamberimiz (s.a.v) yirmibeş yaşında iken Mekke’nin büyüklerinden Hatice adında bir hanımla evlendi. Hz. Hatice’den peygamberimizin, ikisi erkek, dördü kız altı çocuğu dünyaya geldi. Kasım Abdullah, Zeynep, Rukiyye, Ummugülsüm, Fatıma. Sonra Mariye namındaki hanımından, İbrahim isminde bir çocuğu daha olmuştur. Hz. Fatıma’da başka hepsi peygamberimizden evvel ölmüşlerdir.

Peygamberimiz, ailesini ve çocuklarını çok severdi. Kırk yaşına girdiğinde Cenab-ı Allah tarafından kendisine peygamberlik verildi. Cebrail (a.s) vasıtası ile Allah tarafından ayetler, emirler, hükümler gelmeye başladı. Bundan sonra onüç sene Mekke’de insanları hak dine çağırdı. Peygamberlik iddiasında doğru olduğunu ispat için onlara pek çok mucizeler gösterdi. İlk önce insanları gizli gizli İslam’a davet etti. Sonra Allah’ın emriyle işi açıkladı. Herkesi açıkça İslam dinine çağırdı. Bir çokları Müslüman oldu. Elli üç yaşında iken Allah’ın emriyle Mekke’den Medine’ye hicret etti. Medine’lilerde Müslüman oldular. Medine’de on sene yaşadı. Bu on sene içinde Allah’ın emrini yerine getirmek; Müslümanlığı her tarafa yaymak ve insanları mutluluğa kavuşturmak için hiç durmayıp çalıştı. Hiçbir kimsenin tahammül edemeyeceği eziyetlere katlandı. Birçok muharebeler yaptı. Yirmi bir defa kendisi bizzat muharebeye yaptı. Ve birkaç yerinden yaralandı. Mübarek dişi kırıldı. Durmadan çalışarak ortadan küfrü, put perestliği, zulmü, haksızlığı, cehaleti, ahlaksızlığı kaldırdı. Dünyayı ilim ışığı ile aydınlattı. Adalet hakiki hürriyet ve eşitlik esaslarını kurdu. Altmış üç yaşında iken Mevlası'na kavuştu.

Allah (c.c) dünya ve ahirette onun yardım ve şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Kutlu doğum mübarek olsun.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 10:07
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kenan yurt
Kenan yurt - 4 ay Önce

Güzel dizi

SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.