Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski kız arkadaşının telefon numarasını hukuka aykırı olarak yayan kişi ile telefon numarasını hukuka aykırı olarak ele geçiren arkadaşı hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Daire, gerçekleştirilen eylemin "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturacağı gözetilmeden sanıklara verilen beraat kararlarını kanuna aykırı buldu.

Giresun'da yaşayan Turgut A. isimli bir kişi, ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı olan telefon numarasını rızası dışında arkadaşı Onur N.'ye verdi. Bunun üzerine numarasını rızası dışında paylaşılan kız, hem eski erkek arkadaşı Turgut'u hem de numarayı verdiği arkadaşı Onur'u şikayet etti. Sabah'ın özel haberine göre şikayet üzerine yerel mahkeme, telefon numarasını hukuka aykırı olarak yayan Turgut A. ile telefon numarasını hukuka aykırı olarak ele geçiren Onur N.'nin eyleminin, "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek sanıkların beraatlerine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesine geldi. Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.

Suçun oluşacağı durumlar tek tek açıklandı

Sancaktepe'de İETT otobüsü,kadın ve küçük kıza çarptı Sancaktepe'de İETT otobüsü,kadın ve küçük kıza çarptı

"Kişisel veri" kavramının açıklandığı daire kararında, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturan sebeplere de tek tek yer verildi. Dairenin kararında, kişisel verilerin, "verildiği", "yayıldığı" ve "ele geçirildiği"nin kabul edilmesi için kişisel verilerin kaydedilmiş halde bulunması, kaydedilmiş haliyle başkalarına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

Kararda, kişisel verilerin kaydedilmeden önce öğrenilmesi, hafızada tutulan kişisel verilerin başkalarına açıklanması, kişisel verilere salt duyu organları aracılığıyla vakıf olunmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu doğuracağından bahsedildi.

Eski kız arkadaşının telefon numarasını hukuka aykırı olarak yayan Turgut A. ile numarayı hukuka aykırı olarak ele geçiren Onur N.'nin eyleminin ilgili maddeler uyarınca, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturacağı gözetilmeden, ayrı ayrı mahkumiyetleri yerine, isabetsiz gerekçeyle beraatlerine karar verilmesini kanuna aykırı bulan daire, beraat kararlarının bozulmasına hükmetti.