Göreve geldiği günden bu yana skandal hamleleri ile gündemden düşmeyen ve hakkında soruşturma izni verilen AK Partili Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında Belediye'de 'adam kayırma' yaptığı için tekrardan soruşturma izni verildi.

AK Partili Mehmet Gürbüz, Elbistan Belediyesi'nde başkanlık koltuğunu devraldığı andan itibaren yapmış olduğu skandal hamleler ve kararlar sebebiyle tartışmaların ve eleştirilerin odağında yer alıyor.

Gün geçmiyor ki, Gürbüz hakkında bazı iddialar konuşulmasın.

Ve dün ilk soruşturma izni verilen Gürbüz hakkında bugün de yeni bir soruşturma izninin verildiği ortaya çıktı. Aldığımız duyumlara göre Gürbüz hakkında 15'e yakın şikayet olduğu ve her biri için soruşturma izni verileceği Elbistan Kamuoyu tarafından konuşuluyor.

İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN 2. KEZ HAKKIN SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İDDİA: Müştekiler Etem Doğan ve Taylan Özgür Çetin'in yasal izin ve belgelerini almış bulundukları serbest harita kadastro mühendislik ve müşavirlik işlemlerini yapma yetkilerinin Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından engellendiği, adı geçenlerin hazırladıkları dosyaların Encümene alınmayarak mesleki ve ticari itibarlarının zedelendiği, maddi zarara uğratıldıkları,

Taylan Özgür Çetin tarafından hazırlanarak Elbistan Belediye Başkanlığına verilen bazı imar dosyalarının Elbistan Belediyesinin ilgili birimlerinde işlem görmediği ancak aynı taşınmazla ilgili olarak başka harita mühendisleri tarafından dosyalar Belediye Başkanlığına iletildiğinde, imarla ilgili olarak Belediyenin ilgili birimlerinde işlemlere tabi tutularak dosyaların sonuçlandırıldığı,

Elbistan Belediye Başkanlığının, Harita Mühendisi olarak faaliyette bulunan Taylan Özgür Çetin ve onunla birlikte bir süre çalışan Etem Doğan tarafından hazırlanan "tevhit-yolar terk vb." imar dosyalarını Belediye Encümeninde görüşüp karara bağlamadıkları, taleplerle ilgili işlem tesis etmeyerek sürecin uzamasına neden oldukları ancak aynı taşınmazla ilgili olarak farklı harita mühendisleri tarafından hazırlanan imar dosyalarının Encümende görüşülerek karara bağlandığı, Belediye tarafından yapılan bu uygulama nedeniyle Taylan Özgür Çetin ve Etem Doğan'ın mağdur edildiği,

SONUÇ OLARAK: Belediye İmar ve Şehircilik Müdürünün, müştekilerin dosyalarını Belediye Başkanı ile birlikte Belediye Encümeni gündemine almayarak ilgilileri mağdur ettikleri, Belediye Harita Mühendisinin ise imar dosyalarıyla ilgili olarak yasal düzenlemeye aykırı görüş ve işlemleriyle dosyaların Belediye Encümenine alınmasını engellediği, dolayısıyla Belediye Başkanı ve diğer görevliler hakkında ileri sürülen iddianın sübuta erdiği,

Anlaşıldığından,

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ 

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Salih Berk ile Harita Mühendisi Emirhan Olgun hakkında "Soruşturma İzni Verilmesine",

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi hükmü uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içince Danıştay Birinci Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere, 30/03/2022 tarihinde karar verildi.

SONRASINDA NE OLACAK?

Hakkında ön inceleme yapılanlar bu soruşturma izni neticesinde Danıştay’ilgili Dairesine itirazda bulunacaklar. İtirazları kabul görmediği takdirde haklarında dava açılacak. Daha önce Elbistan belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün Mustafa Genç ile bir davası sonucunda hakkında soruşturma izni verilmişti.

Kamuyou tarafında, hakkında 2 farklı davadan soruşturma izni verilen Gürbüz'ün siyasi kariyerinin tehlikede olduğu düşünülüyor.

CHP'li Ateş'ten Güvenç'e yanıt: "Sayın Celalettin Güvenç it kopuk arıyorsan çevrene bak" CHP'li Ateş'ten Güvenç'e yanıt: "Sayın Celalettin Güvenç it kopuk arıyorsan çevrene bak"

1.fw-1

2.fw

3.fw-1