- FMC diyaliz merkezi kaç yılında Kahramanmaraş’ta hizmet vermeye başladı? Sorumlu Uzman Hekimi kim? KSÜ Tıp fakültesi, Necipfazıl Devlet Hastanesi, SGK ve İl Sağlık müdürlüğü arasındaki ilişkiler  kim tarafından sağlanıyor? Bu ilişkiler çerçevesinde şehrimizin önde gelen esnaf ve iş adamları kullanılıyor mu? FMC nin sorumlu Uzman Hekimi FBI dosyalarında adı geçen doktor karekterine uygun bir kişilik midir?

- 2017 yılında basına da düşen “Gaziantep de özel bir hastanede nefroloji hekimi  aracılığı ile Diyaliz hastası olmayan kişilere hemodiyaliz raporu çıkarılarak diyalize alınması” konusunda basın haberleri çıkmıştır. O dönem de İl Sağlık müdürlüğü ve Tabipler odası tarafından gayri ciddi bir soruşturma açılarak sözde incelemelerde bulunulmuş  ama sonuç bildirgesi olarak ne İl Sağlık müdürlüğünden ne de Tabipler odasından bir bilgi paylaşılmamıştır.

- FBİ araştırmalarında en çok dikkati çeken kısım kamu hastaneleri ve Tıp fakülteleridir. Ülkemizde bu iki kurum vatandaşlar için çok önemli güçlü devlet yapısıyla devletin vatandaşlarına ücretsiz tüm tedavi hizmetlerini karşılaması ve vatandaşların doğal olarak güven duyacağı yerlerin en başında yer almaktadır. Şehrimizde FMC diyaliz merkezi ile anlaşamayan Nefrolog ve hekimler  NFK devlet hastanesindeki görevlerinden ayrılıyorlar mı? FMC diyaliz merkezinde çalışıp sertifika kursuna gönderilen hekimlerin NFK Devlet Hastanesi hemodiyaliz merkezine atamaları yapılıyor mu? Daha önce FMC diyaliz merkezinde çalışmış olup  NFK hemodiyaliz merkezine kaç tane hemşirenin ataması yapılmıştır?

Yine FBI raporlarına bakarak KSÜ Tıp fakültesi nefroloji bölümünü inceleyelim;

FMC firmasının en hassas olduğu konulardan biri de, hasta sevk zincirinin sağlanmasıdır. FMC diyaliz merkezine hasta kazandırmak için kaynak olarak Üniversite Nefroloji bölümü ve Üniversite hemodiyaliz merkezlerini görmektedirler.  Şimdi Üniversite yetkililerine sormak istiyoruz;

- KSÜ hemodiyaliz merkezi İşletim ihalesi  teknik şartnamesi Feto firarisi Prof.Dr. Ekrem Doğan tarafından hazırlanan  teknik şartname ile ihaleye açılmış mıdır? - Bu zamana kadar düzenlenen Hemodiyaliz merkezi ihalesine  neden tek firma FMC diyaliz katılmış ve işletim ihalesi hep FMC diyaliz  kazanmıştır? İhale şartnamesini hazırlayanlarla FMC ve Dr. İ. Ö. I.  arasında ki ilişki nedir? 

- FMC diyaliz merkezinde çalışan  hekim ve hemşireler KSÜ Tıp Fakültesi Nefroloji bölümünde sertifika eğitimi aldıktan sonra kamuda hangi görevlere atanmışlardır?  Bu atanan hekim ve hemşireler daha sonra FMC diyaliz merkezine hasta yönlendirmede aktif rol oynadılar mı? 

- Geçmişte FMC diyaliz merkezinde çalışıp halen KSÜ Tıp Fakültesi Hemodiyaliz merkezinde çalışan aktif kaç hemşire şoför ve personel  vardır? 

- FMC diyaliz merkezi sorumlu hemşiresi H. (Ç).  eski eşi Ç. Ç.’ın 28.06.2020 tarihindeki şikayet dilekçesinde Dr. İ. Ö. I. ile KSÜ Tıp fakültesi Nefroloji ABD başkanı Prof.Ö. G., Hemodiyaliz merkezi sorumlusu Doç.Dr.O. A. arasında hastalar üzerinde kirli ilişkileri iddia edilmiştir. Üniversite yönetimi tarafından konu detaylı incelenmiş midir? Bu iddialar  incelenirken  geniş çaplı araştırma yapılıp adı geçen şahıslardan başkasına da  konular sorulmuşmudur? KSÜ Hemodiyaliz merkezin de  2017 yılından itibaren KBY tanısı ve tedavisi alan  hastalar  kim, kimler ve hangi amaçla FMC diyaliz merkezine yönlendirme yapılmıştır?

- FMC hastaları üzerinden toplumda infiale neden olabilecek suç duyurusu niteliğinde ağır iddialar var iken,  gereken özen gösterilip detaylı  inceleme yapılmış mıdır? Yoksa 23.07.2020 tarihin de Özel sağlık hizmetleri ve Eczacılık tıbbi cihaz Şube müdürlüğü tarafından “şikayete istinaden yapılan denetimde  diyaliz merkezi ile ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir.” yazılarak konu kapatılmış mıdır?

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.
Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;

a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,

b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,

Hemodiyaliz tedavisi hayati öneme haiz bir hastalık olup, tedavi esnasındaki bir hata ölüme sebep olabilmektedir.  FMC diyaliz merkezinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapılarak hasta mahremiyeti hiçe sayılmış, sağlık durumları riske atılmıştır. Hasta rahatsızlığını dile getirdiği halde yayına devam edilmiş en son kendisini saklamak suretiyle korumuştur. Uykudaki hastalar canlı yayından bile habersizdir. Daha vahim olanı ise tedavi esnasında Hemodiyaliz cihazı hastanın hemodiyaliz tedavisinin gidişatı ile ilgili olarak alarm vermiş, sağlık personeli ise alarmın bildirdiği hatayı gidermek yerine canlı yayına devam ederek sadece alarmı susturmuştur.

Tüm bu iddialar karşısında KSÜ Yönetimi, Sağlık İl Müdürlüğü ve FMC Diyaliz Merkezi kamuoyuna ne gibi açıklama yapacaklardır? 

İlerleyen günlerde bu dosya ile ilgili Varan-3 haberimiz kamuoyu ile paylaşılacaktır...