ek evi olanlara müjde gibi haber! Bu liste içinde olanlara 4.296 TL para iadesi kararı çıktı hemen bakın sizde alın - Sadece bir evi olan milyonlarca kişiye para iadesi için müjdeli emsal karar açıklandı. Kamu Denetçiliği Kurumu KDV tarafından açıklanan emsal karar benzer durumu yaşayan milyonlarca kişi için para iadesi almalarının önünü açtı. 

Her sene tüm taşınmaz sahiplerinin ödemiş olduğu emlak vergisi hakkında KDK emsal emlak vergisi muafiyeti ve para iadesi kararı açıkladı. Söz konusu karar kapsamında tek evi olması şartı ile emekliler, ev hanımları, işsiz kişiler, engelliler ile şehidin dul eşi ve yetimlerine ait taşınmazlar için emlak vergisi muafiyeti ile geriye dönük para iadesi hakkı tanınmış oldu. İşte merak edilen detaylar... 

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NEDİR, KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Emlak vergisi her sene tüm taşınmaz sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu bir servet vergisi olup KDK tarafından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır" denilerek bu kişilerin emlak vergisi muafiyeti hakkı olduğunu ve vergi ödemeyeceklerini ilan etti. 

emlakkk (1)

EMLAK VERGİSİ PARA İADESİ NEREDEN ALINIR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Söz konusu emsal kararda emlak vergisi muafiyeti hakkından haberdar olmayıp ödeme yapan bir vatandaşa belediye “Altınkum Mahallesi ada parseldeki meskene ait herhangi bir muafiyet başvurusu bulunmadığı, vergilerin zamanında ödendiği, kamu zararının oluşmaması amacıyla geçmişe dönük emlak vergi muafiyetinin uygulanamayacağı ve ödenmiş vergilerin iadesinin mümkün olmadığı, ödemiş olduğu bildirilen vergilerin uzlaşma ya da yapılandırma kapsamında ödenmediği, şikâyetçinin ödeme iadesi talep ettiği son beş yıl içinde geçmişe dönük düzeltme zamanaşımı içerisinde ilgiliye emlak vergisi tutarlarının iade edilemeyeceği” yönünde itirazda bulundu. 

emlakkk (2)

Vatandaş bunun üzerine KDK'ya itirazda bulunurken KDK tarafından milyonlarca kişiye emsal oluşturacak karar açıklandı ve belediyenin vatandaşa ödemiş olduğu emlak vergisi parasını iade etmesine karar verdi. Söz konusu para iadesi tek evi olan ve muafiyet hakkı olan ancak bunu bilmeden ödeme yapan herkesi kapsıyor. Bu kişiler geriye dönük 5 senelik para iadesini toplu bir şekilde alabilecekler.