Anayasa Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten kovulan 17 işçiye 13 bin 500'er lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Van’da çalıştıkları bir elektrik şirketinde arıza onarım ve bakım personeli olarak çalışan 17 işçi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle işlerinden kovuldu.

İşçilerin, yürüttükleri hukuk mücadelesinde son aşamada başvurdurları  Anayasa Mahkemesi’ndeki dosyaya göre süreç şöyle gelişti:

Akaryakıt fiyatlarını alevlendirecek karar açıklandı Akaryakıt fiyatlarını alevlendirecek karar açıklandı

Van Valiliği OHAL Bürosu 27 Mart 2018 günü çalışanların terör örgütleri ile irtibatı/iltisakı olup olmadığına yönelik yapılan araştırmaların sonucunu şirkete gönderdi.

Şirket bu yazıyı yüklenici firmalara iletti. Firmalar 17 başvurucunun da bulunduğu çok sayıda işçiyi işten attı.

“HERHANGİ BİR CEZA SORUŞTURMASI YOKKEN…” 

İlk derece mahkemeleri ve istinaf da işçilerin açtığı davaları reddetti. İşçilerin son aşamada bireysel başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi’nin karar metninde şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

“Başvurucular; sosyal medya hesaplarındaki hakaret, tehdit veya şiddet içermeyen paylaşım ve beğenileri nedeniyle haklarında herhangi bir ceza soruşturması bulunmadığı hâlde terör örgütleri ile irtibatları kurularak iş akitlerinin feshedildiğini, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını, derece mahkemelerinin kararlarının çelişkili olduğunu ve yeterli gerekçe ihtiva etmediğini belirterek adil yargılanma, özel hayata saygı ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.”

“İŞİN GÖRÜLMESİNİ ETKİLEDİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YOK” 

Derece mahkemelerinin kararlarında başvurucunun paylaşımlarıyla ilgili olarak iş yerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz olarak etkilediğine ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmemiş, işçiye somut olarak hangi sözleşme yükümlülüğünün yüklendiği ve işçinin, hangi davranışı ile hangi somut sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiği eksiksiz olarak tespit edilmemiş, işverenin zarar gören işletme menfaatlerinin neler olduğu açıklanmamıştır.

“YAPTIRIM SON DERECE AĞIR” 

İlgili ve yeterli gerekçe ortaya konulmadan uygulanan işten çıkarma yaptırımlarının amaçlanan hedeflere ulaşmak için son derece ağır olduğu hususunda şüphe yoktur.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında derece mahkemelerinin Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ilkelere uygun hareket etmediği kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM:  İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ, 13 BİN 500 TL TAZMİNATA… 

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianınKABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE,
E. Kararın birer örneğinin ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Van 1. İş Mahkemesi  ile Van 2. İş Mahkemesine  GÖNDERİLMESİNE,
Başvuruculara 13.500 TL manevi tazminatın AYRI AYRI ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,
Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 4/7/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.