Türkiye'de on binlerce kişi bekliyordu. Resmen değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile doçentlik sınavı artık yılda üç kez yapılacak. YÖK'ün "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ne göre, Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda 2 kez yapılan doçentlik başvuruları, ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere 3 defaya çıkarıldı. Karar, gelecek yıldan itibaren geçerli olacak.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre, ÜAK tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda 2 kez  yapılan doçentlik başvuruları, ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere 3  defaya çıkarıldı. Başvurular, ilgili ayların 20'nci günü başlayıp, en geç son çalışma  günü mesai saati bitimine kadar yapılacak. Bu uygulama, 1 Ocak 2021 tarihinde  yürürlüğe girecek.

Doçentlik işlemlerinde dijital imkanlardan faydalanılacak

ÖSYM, KPSS ücretlerini açıkladı, adaylardan tepkiler çığ gibi geldi ÖSYM, KPSS ücretlerini açıkladı, adaylardan tepkiler çığ gibi geldi

Doçentlik başvurularında asgari şartların sağlanıp sağlanmadığı daha  önce hem ön inceleme komisyonu hem de jüri üyeleri tarafından ayrı ayrı  incelenirken, yapılan düzenlemeyle bu görev sadece jüriye bırakıldı. Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi  ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda  erişime açılacak. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri, erişime açıldığı tarihi  izleyen 5'inci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak. Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar  ve başvuru sonucu, ilgililere elektronik ortamda erişime açılacak ve erişime  açıldığı tarihi izleyen 5'inci gün ilgililere bildirilmiş kabul edilecek.