Dünyada jeotermal potansiyeli konusunda ilk sıralarda yer alan Türkiye'de bu alanda çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediliyor.

Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 6 ildeki santrallerle bin 686 megavata yükseldi. Jeotermalde Avrupa'nın 1'incisi olan Türkiye'nin jeotermal ısı potansiyeli 35 bin 500 megavat elektrik olarak hesaplanıyor. Bu da 9.5 milyar metreküpe eşdeğer ısınma ile doğal gaz yerine jeotermal kullanımıyla İstanbul'un tüketiminin karşılanabilmesi demek.

Jeotermal enerji; yenilenebilir, temiz, ucuz ve çevre dostu olan yerli bir yer altı kaynağı olarak önemli bir alternatif. Türkiye de jeolojik ve coğrafik konumu itibarıyla aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumda bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış olan yaklaşık bin adet jeotermal kaynak bulunuyor. Bu kaynak çeşitliliğine yatırım her geçen yıl hızla artarken, Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 6 ilde bulunan santrallerle geçtiğimiz yıl sonunda bin 686,3 megavata kadar yükseldi.

4,3 milyar dolar cepte kalacak
Jeotermalin toplam kurulu güç içerisindeki oranı ise atılan adımların etkisiyle yüzde 1,66'ya ulaştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin yüzde 70'i, jeotermal enerjiyle ısıtılabilecek potansiyele sahip. Aynı zamanda yılda 9,5 milyar metreküpe eş değer ısınma ihtiyacı, doğal gazdan tasarruf edilerek jeotermalden sağlanabilir. Bu sayede yıllık 4,3 milyar dolar maddi getiri sağlanabilir. 2021 yılı şehir tüketimleri baz alındığında İstanbul 8 milyar metreküp doğal gaz tüketimiyle başı çekiyor. 2022'de artan doğal gaz tüketimini de hesaba kattığımızda, jeotermalin kullanımıyla Türkiye'nin en kalabalık şehrinin tüketimi karşılanabilir.

Avrupa'da lider konumdayız
Türkiye, jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa'nın 1'inci ülkesi ve kurulu güç bakımından ise dünyanın 4'üncü ülkesi konumunda bulunuyor. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ise ilk 5 ülke; ABD, Endonezya, Filipinler, Türkiye ve Yeni Zelanda olarak sıralanıyor. Türkiye'de potansiyel oluşturan alanların yüzde 78'i Batı Anadolu'da, yüzde 9'u İç Anadolu'da, yüzde 7'si Marmara Bölgesi'nde, yüzde 5'i Doğu Anadolu'da ve yüzde 1'i ise diğer bölgelerde yer alıyor. Türkiye'deki jeotermal kaynakların yüzde 90'ı düşük ve orta sıcaklıkta (ısıtma, termal turizm, çeşitli endüstriyel uygulamalar gibi alanlarda kullanılabilir), yüzde 10' u ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygun.

Yatırımlar hızlandı
Ülke genelindeki jeotermal yatırımları, 2005 yılından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle hız kazandı. Bu tarihten sonra mevcut kaynakların geliştirilmesi ve yeni kaynak alanlarının aranmasına ağırlık verildi. 2004 sonu itibari ile 3 bin 100 mwt (megavat elektrik) olan kullanılabilir jeotermal ısı kapasitesi; 2008 yılında, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonrasında, özel sektörün jeotermal arama, geliştirme ve yatırım çalışmalarına katılımı ile hızla arttı. Türkiye'nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 35 bin 500 megavat elektrik, elektik üretimi potansiyeli ise 4 bin 500 megavat elektrik olarak tahmin ediliyor.

150 bin konutu ısıtıyor
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) verilerine göre, Türkiye'de jeotermal enerjiden elektrik üretimine ilgi artarken, bu enerji türünün elektrik üretimi yanında konutlarda ısıtma, seracılık, yaş gıda kurutmacılığı gibi alanlarda kullanımı yaygınlaşıyor. Dünya genelinde yaklaşık 80 ülke jeotermal enerjiyi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında, 24 ülke ise elektrik üretiminde kullanıyor. Türkiye'de 160 bin konut ısıtmada jeotermal enerji kullanıyor. Geçen yıl jeotermal enerjiden elektrik üretimi toplamda 10 bin 223 gigavatsaate ulaştı. Bu miktar, önceki yıl 10 bin 96 gigavatsaat seviyesindeydi. Çoğunlukla lisanslı santrallerin bulunduğu Türkiye'de aralık sonu itibarıyla jeotermal enerji kurulu gücünde 882,9 megavatla Aydın lider konumda bulunuyor.