Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel  testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam  edileceğini belirtti. Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin örnek soru kitapçıklarının ilki 24 Ekim'de, ikincisi 22 Kasım'da, üçüncüsü de 25 Aralık'ta yayımlanmıştı.