TEÇ-SEN, 'Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Kanun Teklifini' Kahramanmaraş'ta bulunan tüm siyasi parti il başkanlarına sundular

Tüm Eğitim Çalışlanları Sendikası (TEÇ-SEN) Kahramanmaraş Şubesi: ''Kahramanmaraş'ta bulunan tüm siyasi parti il başkanları ile görüştük. Eğitim çalışanlarının tümünün 'Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Ödenmesi' hakkındaki kanun teklifi dosyamızı tüm il başkanlarına verdik.''

TEÇ-SEN, 'Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Kanun Teklifini' Kahramanmaraş'ta bulunan tüm siyasi parti il başkanlarına sundular

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Öğretmenlere “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği” adı altında her yıl öğretim yılı başında ödenek verilmektedir.

Oysaki yaz tatilinde okulların tüm badana boya işleri, kalorifer tesisatlarının bakım onarım işleri, kapı sıra tamir bakım işleri ve resmi yazışma işlemleri ile planlama işleri GİH-YHS-THS-SHS personelleri tarafından yapılmaktadır. Kısaca okulların eğitim öğretime hazırlanmasıyla ilgili işlemlerde eğitim çalışanlarının katkısı tartışılmazdır.

Tüm bunlara rağmen “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinden eğitim çalışanlarının yararlandırılmaması, bakanlık içindeki farklı kadrolara bakışı ortaya çıkarmakta ve eğitim çalışanları arasında ayrımcılık ve üvey evlat hissini uyandırmaktadır.

ÇÖZÜM: 657 sayılı Devlet memurları kanununun Ek-32 maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi durumunda eğitim çalışanlarının haklı istek ve talepleri yerine getirilecektir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-32. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz. "

Yürürlük

Madde 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 3: Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELLERİNİN SORUNU

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel olarak görev yapmaktayım. Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil personelin büyük çoğunluğu lise ve üstü mezuniyete sahip olup idari hizmetlerde memuriyet işlemlerinde görevlendirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkta bulunan memur kadrolarına yardımcı hizmetler sınıfı personeli görevlendirildiğinden, zaten mevcut olan bu durum aynı zamanda ihtiyaç olduğunun da göstergesidir.

Yardımcı Hizmet Sınıfı personeli, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru oldukları halde, diğer memurların aldığı maaş kadar maaş alamamakta ve ek göstergeleri bulunmamaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmet Sınıfı personelinin mağdur olmasına neden olmaktadır.

Hizmet sınıfları arasında ek gösterge konusunda yaşanan bu eşitsizliğin giderilmesi açısında yardımcı hizmetler sınıfının da görev yapan personelin memur kadrolarına geçirilmeleri ile yaşanan ek gösterge mağduriyeti de giderilmiş olacaktır.

Bakanlıkların bir takvim dâhilinde görevde yükselme sınavı yapmaması, okul/kurumlarda memur ihtiyacının sürekli oluşması, yardımcı hizmet iş ve işlemlerinin işkur-taşeron-hizmet alımı vb. yollardan alınması sebeplerinden dolayı; Yardımcı hizmetleri sınıfında görev yapan personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi Milli Eğitim Bakanlığında Personel ihtiyacını karşılayacak olup, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının iş verimini ve çalışma barışına katkı sağlayacaktır.

ÇÖZÜM: 657 sayılı Devlet memurları kanununa ek geçici madde eklenmesi ile Yardımcı Hizmetler sınıfı personellerinin 1 defaya mahsus Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesiyle bu talep karşılanacaktır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA EK GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ

Madde 1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıda yazılı ek geçici madde eklenmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında “Yardımcı Hizmetler Sınıfı”nda görev yapan eğitim çalışanlarının tümü “Genel İdari Hizmetler Sınıfı”na geçirilir ve Kadro ve unvanların tespiti ise “Eğitim Durumuna Göre” yapılır."

Yürürlük

Madde 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 3: Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütülür.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE

banner55

banner57