Çalışanların ve işverenlerin hakları korunuyor. Ancak birçok çalışan sahip olduğu haklardan habersiz... Bu nedenle iş hayatını, uygunsuz koşullarda sürdürmeye devam ediyor. Çalışanların, uygun koşulların oluşması durumunda istifa edip kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. İşte konunun tüm detayları...

İşyerlerindeki en büyük sorunlardan biri 'güvenlik' sorunudur. İşyerinde alınması gereken önlemlerin alınmaması durumunda birçok çalışan bedensel olarak engelli hale geliyor, zarar görüyor. Ayrıca işçi, çalışmasa bile maaşını almaya devam edebiliyor. İşte ayrıntılar...

İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALMA HAKKI
Yapılan araştırmalar sonucunda iş kazalarının yüzde 98'inin, meslek hastalıklarının yüzde 99'unu önleyebildiği ortaya çıktı.

Çalışanlara, işe başlamadan önce 'işe giriş eğitimi' verilmeli ve o işin nasıl yapıldığı öğretilmeli. Bununla birlikte, iş yerinde oluşacak risk kaynakları tespit edilmeli ve kontrol altına alınmalı.

İş güvenlik önlemi alabilmek için aş koruyucu baretler, iş gözlükleri, kulaklık gibi ekipmanların kullanımı aksatılmamalı. Öte yandan işverenin, çalışanın kurallara uyup uymadığını kontrol etmesi gerekli.

İşçilerin talep etmelerine rağmen işyerinde gerekli önlemler alınmıyorsa işçi iş sözleşmelerini haklı fesih edebilir ve bunun sonucunda kıdem tazminatı alabilir.

Okul servis ücretlerine ara zam geldi Okul servis ücretlerine ara zam geldi

DİKKAT: İŞ DURDURULABİLİR!
Çalışma bakanlığı iş müfettişlerinin denetimi sırasında işyerinde hayati bir tehlike bulunursa, bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulabilir. İş müfettişleri tarafından yazılan, durdurmaya neden olan riskli durum giderildiğinde, durdurma kararını kaldırmak için il müdürlüğüne yazı yazılır.

MAAŞLAR YATMAYA DEVAM EDER
Öte yandan, çalışanlar için gerekli tedbirlerin alınmadığı çalışma koşullarından kaçınabilir. Eksikliklerin giderilmesi için kurula, kurulun olmadığı işyerlerinde işe işverene başvurarak durumun tespit edilmesini talep edebilir. Bu süre içerisinde çalışmamaları durumunda da maaşlar yatmaya devam eder.