Vefat eden baba üzerinden yetim maaşı alabilmek için yapılan anlaşmalı boşanmalarla ile ilgili Yargıtaydan dikkat çeken bir karar geldi. Rize'de yaşanan olayda emsal bir karar veren Yargıtay, boşanmasına rağmen aynı evde yaşamaya devam eden bir çiftle ilgili, bir arada yaşayıp yaşamama konusunun özgür iradeyle davranılabileceği ifade edildi.

Kız çocuklarının vefat eden baba üzerinden yetim maaşı alabilmesi için evli olmaması gerektiği şartı sonrası anlaşmalı boşanmaların son zamanlarda bir hayli arttığı dikkat çekti. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde ise ödenen aylığın kesildiği, hatta SGK'nın suç duyurusunda bulunabileceği de ifade ediliyor. Benzer bir durumun yaşandığı Rize'de SGK, boşandıktan sonra yetim maaşı alan ancak bir arada yaşamaya devam eden kişi ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Fakat Yargıtay, dikkat çeken davada emsal bir karara imza attı.

BOŞANDIKTAN SONRA AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

İslam Memiş'ten kritik uyarı İslam Memiş'ten kritik uyarı

Rize’de yaşayan F.T.İ ve M.İ çifti, Kalkandere Asliye Hukuk Mahkemesi’ne anlaşmalı boşanma için dava açtı. Mahkeme bu talebi kabul ederek çifti 1 Nisan 2005’te kesinleşen kararla boşadı.

Posta'da yer alana habere göre, boşanma kararından sonra F.T.İ’ye vefat eden babasından dolayı SGK tarafından yetim maaşı bağlandı. Ancak SGK, çiftin boşanmış olmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği, amaçlarının yetim maaşını alabilmek olduğu ve bu yüzden ‘kamu kurumunu dolandırmak’ suçunu işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"HİLELİ BOŞANMA İLE MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİLDİ"

Cumhuriyet Başsavcılığı da F.T.İ ve M.İ hakkında TCK’nın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu düzenleyen 158’inci maddesine göre 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve en az 13 bin 163 lira para cezası talep etti. İddianamede, çiftin boşanmış olmalarına rağmen gerçekte bir arada yaşamaya devam ederek muvazaalı (hileli) boşanma yaptıkları, boşanma kararına dayanarak sanık F.T.İ’nin babasından kalan yetim maaşını aldığı anlatıldı. İddianamede, bu suretle SGK’nın 6 bin 581 lira zarara uğratıldığı ileri sürülerek sanıkların cezalandırılmaları istendi.

YARGITAYDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Rize Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin aksine sanıkların beraatine karar verdi. Ancak SGK, kararın bozulması talebiyle Yargıtaya başvurdu. Yargıtay 15’inci Ceza Dairesi kararında dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp yarar sağlaması gerektiği ifade edildi. Dava konusu olayda, sanıkların kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile boşandıklarına dikkat çekilerek sanıkların böyle bir kararın varlığına rağmen bir arada yaşayıp yaşamama hususunda özgür iradeleri ile davranabilecekleri belirtildi.

DOLANDIRICILIK SAYILMADI

Bu durumda hak sahibine maaş bağlanıp bağlanılmaması hususunun SGK’nın takdirinde bulunduğu ve usulsüz yapılan bir ödeme ve zarar var ise bunun idare tarafından hukuk mahkemelerinde açılabilecek davalar yoluyla tazmin edilebileceği belirtilen kararda, “Bu nedenle sanıklara isnat edilen dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının suç konusu olayda oluşmadığına yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir” ifadesi yer aldı. Daire bu gerekçeyle yerel mahkeme kararının onanmasına hükmetti.