KMBB Başkanı Hayrettin Güngör'ün ''Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücret 7 Bin TL. Yaklaşık yüzde 100 zam yaptık. Hayırlı uğurlu olsun'' şeklindeki açıklamasına Hizmet-İş Sendikası Hukuk Daire Başkanı Av. Kürşat Kaya yanıt verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personelleriyle bir araya gelen Hayrettin Güngör, “Toplu iş sözleşmesinde öngörülmediği halde çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 7 bin TL tutarında geriye dönük ücretlerini Cuma günü hesaplarına yatıracağız. Ayrıca Eylül ayında bin TL defaten ödeme yapacağız. Bu noktada 2021 ücretleri esas alındığında %100’lük bir artış gerçekleştirmiş oluyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücret 7 Bin TL. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Hizmet-İş Sendikası Hukuk Daire Başkanı Av. Kürşat Kaya ise Hayrettin Güngör'e düzenlediği basın toplantısında yanıt vererek şunları kaydetti;

Sendikamız Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığında imzalamış olduğu toplu iş sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde uygulanması için emekçi işçilerimizle omuz omuza hak mücadelesi vermiştir.

Sürece ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Sözlerime başlamadan önce “gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” işte o gün bugün!!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı iştiraki Akbel ve Kaski Personel A.Ş de Sendikamız 01.07.2020 - 31.12.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu toplu iş sözleşmesinde yetkililerin imzası bulunmakta, tüm maddeleri mutabık kalınarak imzalanmıştır.

Anlam veremediğimiz şekilde, toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra işveren tarafından işçi arkadaşlarımıza belirsiz süreli iş sözleşmesi dağıtılarak,  toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklar iş sözleşmesi ile verilmeye çalışılmış , işçi arkadaşlarımız Sendikamızdan istifa etmelerine yönelik baskı ve tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. 

Tabiri caizse işyerleri sendikasızlaştırılmaya çalışılmıştır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı emekçilerine dik duruşları,  baskı ve tehditlere boyun eğmedikleri için teşekkür ediyoruz.

Ne yazık ki, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından hemen sonra ve 2021 ücret zamları döneminde hukuka aykırı uygulamalara işverence başlanmıştır.

Sözleşmenin 01.07.2021 tarihinde ödenmesi gereken 5,00 Tl. Ücret zamları tüm işçilere ödenmemiştir. Sadece işveren tarafından bir kısım işçiye 5,00 TL. Ücret zamları yansıtılmıştır.

Haliyle Şubemiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, toplu iş sözleşmemizin ücret zammı maddesinin uygulanmasına yönelik işveren yetkilileri ile defaatle görüşmeler yapmıştır.

Görevi işçinin hakkını savunmak olan sendikamız,  işyerlerindeki hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müracaat ederek 2021 yılına ilişkin ücret zammı için inceleme talep etmiştir.

Nitekim beş ay sonra İş Müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda işveren tarafından ücret zammı maddesinin hukuka aykırı şekilde uygulandığı hususu kesinleşmiştir. Geriye dönük ödemelerin yapılması Sendikamız tarafından sağlanmıştır.

Toplu iş sözleşmesinin 2022 yılına ilişkin ücret zammı maddesi dönemi geldiğinde ise işveren tarafından yine hukuka aykırı bir şekilde ücret zamları işçi arkadaşlarımıza yansıtılmamıştır.

Toplu iş sözleşmemizin 01.01.2022 -31. 12.2022 ücret zammı başlıklı maddesinde yoruma gerek duyulmaksızın açıkça yazdığı üzere “işçilerimizin 1.01.2022 tarihindeki ücretlerine bir yıllık enflasyon +2 puan refah payı oranında zam yapılacağı” düzenlenmiştir.

Kamuoyunun bildiği üzere 01.01.2022 tarihinde geçerli olmak üzere en düşük asgari ücret günlük 166,80 TL. Olarak açıklandı.

Dolayısıyla işçilerimizin ücretlerinin öncelikle asgari ücrete çıkartılması, Skala kapsamında olup asgari ücretin üstünde olan işçilerde ise 31.12.2021 tarihindeki ücretleri esas alınarak; zam miktarının yevmiyelere eklenmesi gerekirken, işveren tarafından işçilerimizin almakta oldukları eski yemelerine zam yapılmış, işçilerimizin ücretleri eksik ödenmiştir.  

İşçilerimiz asgari ücret artışından yararlandırılmamış,  toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesine aykırı şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalmıştır.

Sendikamız işyerlerinde kaos ve çatışmadan yana hiçbir zaman olmamıştır.  Çalışma barışının, barışçıl çözümlerin sağlanması için  istişare ile hareket etmeyi ilke haline getirmiştir. Bu kapsamda,   Hukuka aykırı şekildeki uygulamaya son verilmesi için Sendikamız Genel Başkan Yardımcıları ve Şube Başkanlığımız nezdinde çözüm yolu arayışına gitmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan görüşleri, teftiş raporlarını işveren yetkililerine sunmamıza,

Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız ve Genel Başkan Yardımcılarımız nezdinde Defaatle görüşmemize rağmen, çalışanların haklı taleplerini duymadılar ve taleplerimiz reddedildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden ağaç katliamı! Gece yarısı tek tek kesildi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden ağaç katliamı! Gece yarısı tek tek kesildi

Geçtiğimiz Hafta Cuma günü, Kahramanmaraş’ a hizmet eden işçilerin desteği ve iradesi ile basın açıklaması yaptık.

Biz emek örgütü olarak alın terinin karşılığını verilmesini istedik.

Sözleşmenin uygulanmasını tarafların atmış oldukları imzaların arkasında durmasını istedik.

Sendikamızın ve üyemiz emekçilerin, imzalanan toplu iş sözleşmesi uygulansın talebi, sendika ve işçilerin omuz omuza hak arayışı,  algı operasyonları ve kelime oyunlarıyla bastırılmak istenmektedir.

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ VE ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ daima yerli ve milli duruşundan taviz vermeden, darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır.

HAK İŞ / HİZMET- İŞ kurulmuş olduğu dönemden bu yana misyonunu hiç bir dönemde değiştirmemiştir. Emek örgütü olarak işçinin emeğinin ve alın terinin mücadelesinde yer almış, bu mücadeleyi namus saymıştır.

AKSİ YÖNDEKİ AÇIKLAMALARIN BEYHUDE BİR ÇABA OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİZ.

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ, Kahramanmaraş Halkına hizmet eden işçiler ile 40 yıldır birliktedir. Bu zamana kadar tüm sorunlar masada barışçıl, dosthane yollar ile çözülmüştür. 

HAK-İŞ / HİZMET-İŞ olarak duruşumuzdan asla ödün vermeden Kahramanmaraş’a hizmet eden işçilerin, Kahramanmaraş halkının yanındayız.

Peki ne değişti ?  Bu soruyu da sormak gerekiyor? Bu sorumuzun düşünülmesini istiyoruz.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın görevi Kahramanmaraş halkına en iyi şekilde hizmet sunması, işçinin alın teri kurumadan hukuka uygun şekilde hakkını ödemesidir.

Görüyoruz ki,  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı yükümlülüklerini bir tarafa bırakmış, işçinin aidatı üzerinden Sendikamızın iç işlerine müdahaleye kalkışıyor.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında aidat, çalışanlar ile Sendikamız arasındadır. İşçilerimizin analarının ak sütü gibi helal kazançlarından Sendikamıza göndermiş olduğu aidatın,  işveren tarafından konuşulması, iç işlerimize karışılma çabalarını kabul etmiyoruz. İyi niyetli bulmuyoruz. 

Sendikamıza üye işçilerimizin de aynı düşüncede olduğunu belirtmek isteriz.

Dikkat çekmem gereken bir durumdan daha bahsetmek isterim. Hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi için işverene sunulan görüş ve teftiş raporlarından sonra çıkar yol bulamayan Kahramanmaraş Büyükşehir Başkanlığı iştirakler üzerinden lafzı çok açık, emsal Yargı kararlarının olduğu “ücret zammı” maddesini süre kazanmak adına “ Kötüniyetli” “hakkın açıkça kötüye kullanılmasına” matuf şekilde yargıya taşımıştır.

Sendikamızın çözümsüzlük yarattığı, yargıya durumu taşıdığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

İfade ettiğim üzere Hak İş / Hizmet İş sendikası olarak her zaman dosthane yollar ile çözüm odaklı olduğumuzu tekrar ediyoruz.

Bugün itibariyle üyelerimiz ile beraber haklı mücadele arayışımızın zaferle sonuçlanmış olmasından dolayı MUTLUYUZ. GURURLUYUZ.

Kahramanmaraş’ın MERT, KADİR ŞİNAS, HER BİRİ BİR BİRİNDEN KIYMETLİ KAHRAMAN İŞÇİLERİMİZE teşekkür ediyoruz.

Sendikamız ve temsil ettiğimiz işçi kardeşlerimizin hak mücadelesine, taleplerine kulak veren;

Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin GÜNGÖR’e  teşekkür ediyoruz.' İfadelerine yer verdi.