Özbolattan imar sorusu!

CHP Milletvekili Özbolat, askeri güvenlik bölgeleri ve askeri yasak bölgelerin imara açılmasına yönelik yapılan çalışmaları TBMM gündemine taşıdı.

Özbolattan imar sorusu!

 

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, askeri güvenlik bölgeleri ve askeri yasak bölgelerin imara açılmasına yönelik yapılan çalışmaları TBMM gündemine taşıdı.

 

 

Özbolat; Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde "2644 Sayılı Tapu Kanununda 35.maddesinde yabancılara yapılacak toprak satışına sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlamaya göre yabancılara yapılacak taşınmaz miktarı “O ilçedeki imarlı alanları yüzde onunu” geçemiyordu" diyerek, şunları söyledi:

 

"Ancak 03.05.2012 tarih ve 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 1 inci maddesi ile 2644 sayılı kanunun 35 inci maddesindeki “ imarlı alanların yüzde onunu” geçemez ibaresi “özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu” geçemez şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik kapsamında son süreçte ulusal basına yansıyan iddialara göre 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2012 yılında yapılan değişiklik kapsamında askeri güvenlik bölgeleri ve askeri yasak bölgelerin imara açılmaya hazırlandığı iddiaları yer almıştır.

 

Ayrıca bu çalışmalar kapsamında 75 ilden 45 ilin dosyası haritalarda işaretlenmek üzere MSB Harita Genel Komutanlığına gönderildiği, 30 ilin kontrollerinin ve arazi ölçüm çalışmalarının devam ettiği, Genel Kurmay Başkanlığı, resmi internet sitesi aracılığıyla bu çalışmaların doğrulandığı ifadeleri de yer almıştır.

 

Bu çerçevede;

 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 75 ilde Askeri alan ve yasak bölgelerin imara açılması hususunda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve bakanlığınız eşgüdümünde çalışma yapıldığı iddiaları doğru mudur?

 

Şayet doğru ise askerî birliklerin bulundukları yerlere ait imar planlama çalışmaları yapılmasının amacı, kapsamı ve gerekçesi nedir? Bu çalışmalar hangi illerimize yönelik yapılmaktadır?

 

Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendirdiği komutanlıklara önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç askeri tesise yönelik mülkiyet edinimi talebinde bulunulmuştur?

 

Bu taleplerden kaçına Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendirdiği komutanlıklar tarafından ülke güvenliği açısından uygun olmadığı yönünde görüş bildirmiştir?

 

Bu çalışmalar kapsamında kaç valiliğe özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri hakkında izin talebinde bulunulmuştur?

 

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 ve 36’ncı maddelerinde 2012 yılında yapılan değişiklikler neticesinde, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli askeri alan bilgilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi esasa bağlanmış, bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında mevcut Askerî Güvenlik Bölgelerinin (AGB), Askeri Yasak Bölgelerin (AYB) ve yabancı uyruklu şahısların taşınmaz mal edinemeyeceği ve izin almadıkça kiralayamayacağı Stratejik Bölgelerin (SB) tespitine yönelik ‘05 Mayıs 2011 tarihli, Askerî Yasak Bölgeler, Askerî Güvenlik Bölgeleri ile Stratejik Bölgelerin Tespitine İlişkin İş Birliği Mutabakatı’ imzalandığı Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde açıklanmıştır. 2012 yılında Tapu Kanununda yapılan değişiklikler neticesinde Yabancı tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlere bir sınırlama getirilmemiştir. Bu bölgelerin yabancı tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin eline geçmemesi hususunda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Yabancı tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin özel güvenlik bölgeleri ve askeri alanlarda mülk edinmeleri ulusal güvenliğimizi tehdit etmez mi?

 

Ülkemiz genelinde kaç m2 askeri güvenlik, yasak bölge ve stratejik alanın imara açılıp satılması, bedelsiz olarak TOKİ’ye veya idareye devredilmesi düşünülmektedir?

 

Önergemizin yanıtlandığı tarih itibariyle ülkemiz genelinde kaç m2 askeri güvenlik, stratejik ve askeri yasak bölge statüsünde olan alan imara açılarak mülkiyet değiştirmiştir? Bu mülkiyet değişimine konu olan alanlar hangi özel, tüzel kişilerin eline geçmiştir?

 

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2015, 11:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.