Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul, Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerini bilimsel açıdan değerlendirmeye alıcak.

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de
banner150

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca  hazırlanan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Resmi  Gazete'de yayımlandı. 

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun oluşumu, çalışma usul  ve esasları ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak  danışmanlık ve ihtisas komitelerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen  yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan kurul, Başkan  tarafından, sanat tarihi, müzecilik, mimari, iç mimarlık ile güzel sanatlar ve  benzeri konularda uzmanlaşmış kişiler arasından seçilecek başkan ile birlikte 7  üyeden oluşacak. Kurul Başkanı, üyelerce seçilecek.

Kurul, İstanbul'da Başkanlık bünyesinde çalışacak, sekreterya ve  raportörlük hizmetleri de Başkanlıkça yürütülecek. Kurul, Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar,  müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür  varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma  hizmetlerini bilimsel açıdan değerlendirecek.

Tarihi yapıların ve bahçelerinin rölöve ve restorasyon projelerini geliştirme, inceleme, uygulama kararlarına ilişkin tavsiyelerde bulunacak kurul, tarihi bahçelerde bulunan canlı ve cansız tüm materyallerin korunması için bilimsel ve teknik önerilerde de bulunacak.

Yeni mekanların geziye açılışı ve düzenlenmesi, tarihi eşyanın bölümlere ayrılması, teşhir ve tanzim projelerinin kullanılması hususlarını inceleyerek görüş belirtecek olan kurul, Başkanlıkça hazırlanan yıllık koruma, değerlendirme ve tanıtım programı taslağını ve yıl içinde yapılacak program değişikliklerini incelemek ve değerlendirmekle de görevli olacak.

Kurul, koruma ve değerlendirme uygulamalarının ulusal kültür yönünde gelişmesini sağlamak, doğacak veya görülecek aksaklık ve sorunları değerlendirerek görüş vermek, alınacak tedbirleri belirlemek ve önermekle de  sorumlu olacak. Kurulun çalışma şekline ilişkin de esasların belirlendiği yönetmeliğe göre, ayda en az bir defa toplanacak Kurulu, Başkan gerekli gördüğünde olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Kurulun çalışma gündemi ise Başkanlıkça hazırlanacak.

İhtisas Komitesi

Kurulun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Başkanlık bünyesinde  ihtisas komitesi veya komiteleri oluşturulabilecek. Böylece kurul, ihtiyaç duyduğu bilgileri toplaması için gündemdeki  konuları bu komiteye havale edebilecek, gerektiğinde bazı konuların ihtisas  komitesi aracılığı ile yerinde incelenmesine de karar verebilecek.

Danışmanlık Komitesi

Kurula yardımcı olmak üzere, Başkanlık bünyesinde danışmanlık  komiteleri de oluşturulabilecek.

Danışmanlık komitesinin görevleri ise söyle belirlendi:

"Milli Saraylar bünyesinde yer alan tarihi saray, köşk, kasırlar,  müzeler, fabrikalar ve içlerinde bulunan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına  ilişkin koruma, restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerinin hazırlanmasına  katkı vermek. Alınacak önlemlerin belirlenmesini sağlamak.

Yapılacak tanıtım ve  kültürel etkinliklerde uygulanacak yol ve yöntemlerin geliştirilmesine katkıda  bulunmak. Kurulca öngörülen tüm sorunlara ilişkin somut öneriler vermek ve kurul çalışmaları için bilim ve teknolojinin gerektirdiği uygulamaların yapılmasını  sağlayacak çalışmaları sürdürmek."

Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe  girdi.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.