Memur, Amirinin her dediğini yapmak zorunda mıdır?

Devlet Kurumlarında Memurların en merak ettiği ve kafasında soru işareti doğan konulardan biri de 'amirlerinden aldıkları her emri yerine getirip getirmeyecekleri' hususu... Peki amirinin verdiği emri yerine getirmeyen memur nasıl bir ceza alır? İşte cevabı...

Memur, Amirinin her dediğini yapmak zorunda mıdır?

Memurların en merak ettiği ve kafasında soru işareti doğan konulardan biri de 'amirlerinden aldıkları her emri yerine getirip getirmeyecekleri' hususu... Peki emirinin verdiği emri yerine getirmeyen memur nasıl bir ceza alır? İşte cevabı...

 

Amirleri tarafından verilen emirleri yerine getirmekle yükümlü olan Devlet memurlarının, verilen her emri yerine getirmesi zorunluluğu bulunmuyor. 

 

AMİR MEMURUNDAN NE TARZ GÖREVLER BEKLEYEMEZ?

 

Amir statüsünde görev yapan devlet memurları kendi maiyetindeki memurlara karşı, onları yetiştirmek ile hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekle görevli ancak öte emrindekilere kanunlara aykırı emir veremez ve onlardan özel bir menfaat temin edecek şekilde talepte bulunamaz, borç alamaz ve hediyelerini kabul edemez.

 

MEMUR KANUNLARA AYKIRILIK GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE EMRİ YERİNE GETİRMEZ!

 

Memur, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu görürse, emri yerine getirmeme hakkına sahiptir ve bu durumda aykırılığı o emri verene sözlü veya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, memur bu emri yapmak zorundadır. Bu durumlarda, sorumluluk memurda değil emri veren amirde olur.

 

EMRİN KONUSU SUÇ TEŞKİL EDİYORSA...

 

Öte yandan, konusu suç teşkil eden bir emir, yazıyla yenilense bile memur tarafından hiçbir şekilde yerine getirilmez, yerine getirilmesi durumunda memur sorumluluktan kurtulamaz. Ancak, acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar kapsamında verilen emirler yerine getirilir.

 

EMRİ YERİNE GETİRMEYEN MEMUR HAKKINDA HANGİ CEZAİ İŞLEMLER YAPILIR?

 

Verilen ya da yazılı olarak yenilenen emri yapmayan memura cezaları verilebilir. 657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler göre;
 

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura uyarma cezası verilir.
 

-Verilen emirlere itiraz eden veya verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranan memura kınama cezası verilir.
 

-Verilen emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura aylıktan kesme cezası verilir.
 

- Verilen görev ve emirleri kasten yapmayan memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.
 

Öte yandan, verilen emri; Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu için yerine getirmeyerek aykırılığı o emri verene sözlü veya yazılı olarak bildiren memura disiplin cezası verilmez.
 

Memurlar, amirleri tarafından haklarında tesisi edilecek her türlü idari eylem ve işleme karşı dava açabilecekleri gibi, amirleri veya kurumları tarafından haklarında uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına da sahiptirler. Şikayet, söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla şikayet edilen amir atlanmak suretiyle yapılır.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE