Kaç personel alınacak? Alınacak personel hangi şartlara uymalı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 300 idare memurluğu öğrencisi alınacak.

Kaç personel alınacak? Alınacak personel hangi şartlara uymalı?
banner150

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacak adayların  18 yaşından küçük, merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması  gerekiyor.
 
En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya  bunlara denkliği  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya  yüksekokullardan mezun olmaları şartı aranan adayların 2018 KPSS Lisans  Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması isteniyor.
Başvurular 19 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül tarihinin mesai saati  bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube  müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat  yapılacak. Posta yoluyla  yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
 
Sözlü sınav ve mülakata KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan  alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere bin 500 kişi  çağrılacak.
 
Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile  sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden  "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
 
Sözlü sınavda adaylara genel kültür, genel hukuk, infaz mevzuatı ve  ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından sorular ile  Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden sorular yöneltilecek.
 
Mülakatta ise adayların davranışı ve genel fiziki durumu ile bir  konuyu kavrama ile ifade yeteneği üzerinden değerlendirme yapılacak.
 
Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi  için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.
 
Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve  mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın  bitimini takip eden 15 gün içerisinde "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan  edilecek.
 
Başarılı olanlar 5 ay hizmet öncesi eğitim görecek
 
Sınavı kazanan adaylar 5 aylık hizmet öncesi eğitim görecek ve bu  sürede 3 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu  bulunacak miktarda harçlık ödenecek.
 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi  Müdürlüğünde yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı  sürdürülebilecek.
 
Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerin her türlü gereksinimi,  giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları  Bakanlık bütçesinden karşılanacak.
 
Eğitim merkezlerinde yatılı kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu  hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemeyecek.
 
Eğitimi başarı ile tamamlayanlar ''idare memuru'' olarak atanacak
 
Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda  yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava alınacak. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile  tamamlayan idare memurluğu öğrencileri "idare memuru" olarak atanacak.
 
Başarısız olan öğrenci adaylarının ise eğitim merkezi ile ilişiği  kesilecek. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle  öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri  için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorunda olacak.
 
Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam  edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü  dolmadan görevinden çekilenler ile görevi ile ilişiği kesilenler kendileri için  yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak  ödeyecek.
 
Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı  karşılığında 2 yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlü olacak.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.