Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmen değişti! O süre 2 yıla çıkarıldı...

On binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yapılan düzenleme ile 2. sınıf emniyet müdürlerinin terfi için zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan 2 yıla çıkarıldı. 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi için her personel, en fazla 5 defa sınavlara katılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmen değişti! O süre 2 yıla çıkarıldı...

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve  Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.  Yönetmeliğe göre, 2. sınıf emniyet müdürlerinin terfi için zorunlu en  az bekleme süresi bir yıldan 2 yıla çıkarıldı.  Polis amirlerinin üst rütbeye terfisinin, Merkez veya Yüksek  Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için aranan şartlarda da değişiklik  yapıldı.
Buna göre, 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi için "bu  Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile Polis Akademisi  Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması" şartları  getirildi.  4. sınıf emniyet müdürlüğünden 3. sınıf emniyet müdürlüğüne ve 3.  sınıf emniyet müdürlüğünden 2. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi edilebilmesinde  "zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya birinci bölgede  geçici görevli olmamak kaydıyla halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması"  şartı aranacak.

Merkez Değerlendirme Kurulu'nun görev tanımı, "üst rütbeye yükselmek  için Kurul gündemine alınan komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin  liyakat koşullarını belirlemek ve hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek  Değerlendirme Kurulunca tespit edilecek olan üst rütbedeki kadro miktarına göre  terfilerini önermek" olarak değiştirildi.

Yüksek Değerlendirme Kurulu

Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun görevlerinde de değişikliğe gidildi.  Kurul, bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran emniyet  amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan  emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin 2 yıl süreyle göreve devam  etmesini teklif edecek.  Aynı zamanda Kurul, bu personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle  kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülenlere ilişkin de teklifte  bulunacak.  Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının, mesleki bilgi, beceri ve  davranışları bakımından personel hakkında yapılacak değerlendirmede, Birim  Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu dikkate alınacak.

Hizmet ihtiyacı sebebiyle her amir rütbesinde bulunması gereken toplam  personel sayısına göre yapılan liyakat değerlendirmesi sonucu ilgili personelin  durumuna göre "Terfi Eder.", "Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.", "Performans  Puanına Göre Terfi Eder.", "Terfi Etmez." veya "Kadrosuzluktan Terfi Etmez."  kararları verilecek. Liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve kovuşturma  sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında "Soruşturma Sonucuna Göre  Terfi Eder." kararı verilebilecek.

 Son performans puanı kurul tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla  birlikte liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında "Performans Puanına  Göre Terfi Eder." kararı verilecek. 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi etmek üzere sınavlara  katılacakların isim listeleri, her yıl Personel Dairesi Başkanlığınca  hazırlanarak listede adı geçenlere tebliğ edilmek üzere çalıştığı birimler ile  sınav işlemlerini yürütecek olan Polis Akademisi Başkanlığına gönderilecek.   4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi için her personel, en fazla 5  defa sınavlara katılabilecek.   Yazılı, sözlü ve hizmet içi eğitim sınav sonuçları, sınava girilen  yıla ilişkin terfi değerlendirmesi için geçerli olacak. 

 A ve B grubu polis amirleri

Eski yönetmeliğin geçici maddesinde de yapılan değişiklik ile A ve B  grubu polis amirlerinin tanımı güncellendi. Buna göre, polis amirlerinden en az dört yıllık fakülte ve  yüksekokullardan mezun olanlar A, komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş  olan diğer amirler B grubunu oluşturacak.

B grubu polis amirlerinden,  24 Aralık 2019 tarihinden önce en az dört  yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin A grubuna geçişleri söz konusu tarih  itibarıyla, daha sonra bitirenlerin A grubuna geçişleri ise mezuniyet tarihleri  itibarıyla sağlanacak. Bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme süreleri A  grubuna göre hesaplanacak. Bu şekilde A grubuna geçenlerin bulundukları rütbede A  grubu polis amirleri için belirlenen süreden fazla çalışmış olmaları geriye  yönelik olarak herhangi bir hak doğurmayacak.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.