Your SEO optimized title page contents

2019 seçimlerinde bunu yapanın oyu geçersiz sayılacak!

YSK, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim kurulları ile sandık kurullarının görev ve yetkilerini duyurarak, köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde uygulanacak olan usul ve esasları belirledi.

2019 seçimlerinde bunu yapanın oyu geçersiz sayılacak!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim kurulları ile sandık kurullarının görev ve yetkilerini duyurarak, köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde uygulanacak usul ve esasları belirledi.Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararlarına göre, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulları ile sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri kişiler, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

Engelli seçmenlere kolaylık: Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandıklar, rahat ve kolay oy kullanmalarının sağlanması amacıyla ilçe seçim kurullarınca belirlenen binaların uygun yerlerine konulacak.Sandıklar, okul (özel okul ve dershaneler dahil) avlusu veya salonların elverişli kısımları gibi geniş ve umumi yerlerde bulundurulacak.Ceza infaz kurumlarında sandıkların konulacağı yer, cezaevi yönetiminin görüşü alınarak belirlenecek.Kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesisler ile karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına ve mabetlere sandık konulamayacak.

Yasak levhası asılacak: Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesinin yasak olduğunu ve cezasının bulunduğunu, bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerektiğini belirten levhalar sandık çevresine herkesin göreceği şekilde asılacak.

Oy verme işlemi 07.00-16.00 olarak uygulanacak: Oy verme işlemi 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK'nın daha önce güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak verdiği karar doğrultusunda oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saati 32 ilde 07.00-16.00 olarak uygulanacak.Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis dışındaki illerde ise oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

TERCİH" veya "EVET" mühürleri olacak: Başkan tarafından seçmene kapalı oy verme yerine girmeden önce birleşik oy pusulalarında tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında herhangi bir yerine imza atmaması veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulaları ile muhtarlık-ihtiyar heyeti/meclisi isimlerinin seçmen tarafından beyaz kağıda yazılmış veya beyaz kağıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan düzgün bir şekilde katlayıp aynı zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği belirtilecek.

TURUNCU, MAVİ, SARI VE BEYAZ renkli oy pusulaları olacak: Seçmenler; il genel meclisi üyeliklerine ilişkin TURUNCU renkli birleşik oy pusulasını; belediye başkanlığına ilişkin MAVİ renkli birleşik oy pusulası ile belediye meclisi üyeliğine ilişkin SARI renkli birleşik oy pusulalarını; büyükşehirlerde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van) ise büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin BEYAZ renkli birleşik oy pusulasını; köy seçimlerinde köy muhtarı ile ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulasını; mahalle seçimlerinde mahalle muhtarı ile ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulasını aynı zarfa koyarak oylarını kullanacak.

Hamileler, hastalar ve engellilere öncelik tanınacak: Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınacak.Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak. Yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilecek. Bu seçmenlere yardım eden seçmen de öncelikle oy kullanabilecek.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin oy kullanması: Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden resmi belge gelmiş bulunan seçmenler ile tutuklu sandık seçmen listesine kaydedilmiş olup da tahliye edilen veya taksirli suçlar dışında bir suçtan hüküm giyerek cezası kesinleşenlerin durumlarını gösteren resmi belge gelmiş bulunanlara, seçmen listesinde kayıtlı olsalar bile oy kullandırılmayacak ve bu husus sandık kurulunca tutanağa geçirilecek.Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlüler yeterli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, ceza infaz kurumları idaresinin belirleyeceği bir düzen içinde oy kullanacakları sandık bölgesine getirilecek ve serbest olarak gizlilik içinde oylarını kullanmaları sandık kurulu tarafından sağlanacak.

Sayım ve döküm açık yapılacak: Oy verme bitince, kurul başkanı bunu yüksek sesle ilan edecek ve oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilecek. Oy sandıkları, oy verme bitiş saatinden önce açılamayacak. Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanacak, açık ve aralıksız yapılacak. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamadan önce, sayım ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterecek.

Geçerli olmayan oy pusulaları: Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, hiçbir yerine "TERCİH" veya "EVET" mührü basılmamış olan, birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alanlara "TERCİH" veya "EVET" mührü basılmış olan, birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "TERCİH" veya "EVET" mührü bulunan, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan, üzerine "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında veya "TERCİH" veya "EVET" mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, üzerinde siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan birleşik oy pusulaları geçerli olmayacak.

Oyların geçersiz sayılmayacağı durumlar: YSK genelgesinde, oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar da şöyle belirlendi: Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması, Katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "TERCİH" veya "EVET" mührü basılması,Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının, sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.Sandık kurulları, seçim sonucuna ilişkin her seçim türüne ait kağıt ve belgeleri ayrı ayrı olmak üzere, ilçe seçim kuruluna teslim etmek için belirtilen şekilde hazırlayacak.


 

YORUM EKLE

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.