2 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu

2 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
banner150

11 no'lu kararname ile Cumhurhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu.

12 no’lu kararname ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu. 

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adlı iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 11 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralandı: 

'BİLGİ VE BELGELERİ KULLANIMA SUNMAK'

“Devlet esaslarına ilişkin esasları belirlemek, bunların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek. Devlet ve kişilerin ulusal ve uluslararası haklarını belgelemek ve korumak. Kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan devlet ve millet hayatını ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil etmek, sertifikalandırmak, korumak, gerektiğinde satın alarak Devlet Arşivlerine kazandırmak, bunların tasnifini yaparak araştırmaya açmak. Arşiv belgelerinin tabirini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuarı kurmak veya laboratuar hizmeti satın almak, bunların tamir konservasyon ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak. Arşivlerde gerçekleştirilecek mikrofilm ve dijitalleştirme faaliyetleri ile yenilikçi tekniklerin uygulanması alanında usul ve esasları belirleyerek rehberlik yapmak ve bu alanda koordinasyonu yürütmek. Devlet Arşiv Ağını ve Devlet Arşivi Veri Merkezini oluşturmak, koordine etmek, araştırmaya açık bilgi ve belgeleri kullanıma sunmak.

'YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA SERGİLER AÇMAK'

Arşivlerden yararlanma usul ve esasları belirleyerek arşivlere erişimi arttırmak. Kağıt ve elektronik ortamda oluşturulan arşiv belgelerinin her türlü her türlü güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemek. Belge yönetimi ve arşivcilik alanında araştırma yapmak veya yaptırmak, rehberlik ve eğitim sertifikasyon hizmetlerini sunmak, yerli, yabancı kuruluşlar ve üniversitelerle iş birliği yapmak. Tarihi ve kültürel değeri olan arşiv belgelerini tanıtmak, yayın yapmak veya yaptırmak, arşiv müzesi kurmak, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.” 

HANGİ BİRİMLERDEN OLUŞACAK?

Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı, Belge Tespit Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı, Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü isimli birimlerden oluşacak. 

GİDERLER CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN

Bu kararname kapsamına giren elinde arşiv belgesi ve arşivlik belge bulunduran kurum ve kuruluşlar, ellerindeki belgeler ile arşivlik belgeyi her türlü zararlı tesir unsurlardan korumak, asli düzenlerine göre tasnif edip saklamak, yönetmelikte belirtilecek bekletme ve saklama süreleri sonunda Devlet Arşivleri Başkanlığı'na teslim etmek ve saklanmasına gerek kalmayan belgeleri yok etmekle yükümlü olacak. 

Başkanlığın 2018 yılı mali harcamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanlığının 2018 bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacak.
 

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 08:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.