Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TOKİ ihalelerine ilişkin istediği değişiklikleri yapma yetkisi verilmek istenmesine tepki gösteren vekiller, "Meclisi kapatıp gidelim daha iyi ya! Bu ne ya! Kapatalım Meclisi, kilitleyelim, gidelim ya!" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

O tartışma Meclis tutanaklarına şu şekilde geçti:

 • "301 sıra sayılı Kanun Teklifi okunuyor:
 • Görüşülmekte olan 301 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 11’inci maddesiyle 4735 sayılı Kanun’a eklenen geçici 5’inci maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın ve maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
 • “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1/12/2021 tarihinden önce ihale edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil bu maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir.”
 • ENGİN ALTAY (İstanbul) – Meclisi kapatıp gidelim daha iyi ya! Bu ne ya! Kapatalım Meclisi, kilitleyelim, gidelim ya!
 • GARO PAYLAN (Diyarbakır) – “Düzenleme yapılabilir.” ne demek ya? 
 • (Kâtip Üye Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel tarafından önergenin okunmasına devam edildi)
 • “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş…” 
 • GARO PAYLAN (Diyarbakır) – “…düzenlemeler yapılabilir.” ne demek ya! 
 • (Kâtip Üye Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel tarafından önergenin okunmasına devam edildi)
 • “…veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin…” 
 • GARO PAYLAN (Diyarbakır) – “…düzenlemeler yapılabilir.” Neye göre yapılacak? “…farklı düzenlemeler yapılabilir.” ne demek ya!"