Emeklilik için büyük fırsat! SGK'ya başvuru ya da SMS yoluyla yapılıyor. Günlük 3.34 lira ödemek yeterli oluyor. Aylık ödemeler yapılarak primler tamamlanıp emekli olunabiliyor. SMS ile ödeme yaparsanız ücret telefon faturalarına yansıyor. Düzenli ödemede vergi indirimi de uygulanıyor. SGK, ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanmasında önemli bir adım atmıştı. Evlerinde ev hizmetlisi çalıştıranlar süreye bağlı olarak prim ödeyerek hizmetlinin sosyal güvencesini sağlayabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 yılında Ek 9 adı altında yaptığı düzenleme ile ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanması noktasında çok önemli bir adım atmıştı. Bu tarihten itibaren evlerinde ev hizmetlisi çalıştıran kişiler, çalıştırdıkları süreye göre prim ödeyerek ev hizmetlilerinin sosyal güvencesini sağlayabiliyor.

Sigortalama yöntemi ve ödenecek primler ise kişilerin çalıştıkları süreye göre değişiyor.

Ay içinde 10 gün ve üzerinde çalıştıranlar ev hizmetlisi için Ek 9 formu ile işlem yapılması gerekirken, 10 günün altında çalıştırılanlar için SMS veya E - Devlet üzerinden işlem yapılabiliyor. 10 gün ve üzerinde ev hizmetlisi çalıştıracak kişiler Kolay İşverenlik kapsamında tescil yaptırarak beyanlarını kendileri yapabiliyor.

30 GÜN ÜZERİNDEN SİGORTALANMASI GEREKİYOR

Ev hizmetlisi haftanın her günü gelecek ve bir gün izin yapacaksa bu kişinin 30 gün üzerinden sigortalanması gerekecektir.

Ancak kişinin haftanın 1 ya da 2 gününde gelip ayda toplam 8 ya da 4 gün iş görmesi söz konusu ise bu sürenin toplamı üzerinden bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Örneğin her hafta pazartesi günü gelip ayda 4 gün çalışan bir kişi için ev sahibinin 4 gün üzerinden sigorta işlemi yapması gerekecektir.

ÖDEMEDE 2 YÖNTEM

Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle! Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle!

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr uygulaması aracılığıyla SGK'ya müracaat edebilirler.

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi ve tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisiyle de işlem yapılabilir.

Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini 'çalıştıran' olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı tescil kaydı oluşturulması gerekmektedir.

Ayda 10 günden az çalışanların ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisinin 5510 kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir.

SÜRE 10 GÜNÜ GEÇİYORSA...

Ay içinde ev hizmetlisini 10 gün ve daha fazla çalıştıran kişilerin Ek 9 formuyla SGK'ya başvurması gerekiyor. Bu formda, kişinin bilgileri ve kaç gün çalıştırılacağı beyan ediliyor. Buna göre prim tahakkuku yapılıyor ve ev hizmetlisi çalıştıracak kişi banka kanalıyla tahakkuk eden primi ödeyebiliyor.

Ayda 10 gün ve daha fazla hizmetli çalıştıracak kişilerin düzenli prim ödemeleri kaydıyla asgari ücret üzerinden günlük 54.21 TL'den 10 gün için 542.1 TL prim ödemesi gerekiyor. 6111 veya 7103 teşviklerine uygun durumda prim miktarı düşüyor.

TELEFON FATURASINA YANSIYOR

Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, www.turkiye.gov.tr uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL’leri ile veya cep telefonu faturaları ile ödeyebilirler.

4 GÜN ÇALIŞIYORSA AYLIK 13.36 TL

Evinde ayda 10 günden az süre ile ev hizmetlisi çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemek durumundalar. İş kazası ve meslek hastalığında 1/1/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 3.34 TL. Dolayısıyla ayda 4 gün ev hizmetlisi çalıştıran bir kişinin aylık prim tutarı 13.36 TL olacaktır.

EMEKLİLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANABİLİRLER

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse primlerini tamamlayarak emekli olmaya hak kazanabilirler ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu durumdaki kişiler ev hizmetlisi olarak çalıştıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar aylık 1626.30 TL ödeyerek 30 gün üzerinden emekliliklerine prim ekleyebilir ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Milliyet/Cem Kılıç

5 PUAN VERGİ İNDİRİMİ UYGULANIYOR

Ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılacak işçi sigortası için ise günlük ücretinin yüzde 37.5’i oranında prim yatırılıyor. Bu yıl günlük brüt asgari ücret 166.80 lira. Buna göre örneğin; asgari ücret üzerinden ayda 30 gün çalıştırılan işçi için 1.876 lira prim ödemek gerekiyor. Ancak primlerini düzenli yatıranlara 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece ayda 1.876 lira yerine 1.626 lira prim ödenebiliyor. 

MEVCUT MAAŞ KESİLMİYOR

Herhangi bir işi olmayanlar, isteğe bağlı sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aylık ve gelir alanlar, ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilir. Emekli ve yetim aylığı alanlar bu şekilde çalışırsa maaşları kesilmiyor.

Ayda 10 günden az çalışanların eşi üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı varsa bu devam ediyor. Eşi veya bir başka yakını üzerinden sağlık hizmeti alamayanlar ise gelir testine girdiklerinde aile içinde kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin (1.668 lira) altında ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri devlet tarafından karşılanıyor.