Tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği sağlanacak

Çiftlik Muhasebe Veri Ağına (ÇMVA) dahil tarımsal işletmelere bu yıl işletme başına ve bir defada olmak üzere 600 lira katılım desteği verileceği açıklandı

Tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığının "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil  Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği",  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle ÇMVA'ya gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere katılım  desteği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya bakanlık  tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA'ya  dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe  verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu  birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere  yapılacak.
Belirtilen tarımsal işletmelere, "2018'de Yapılacak Tarımsal  Desteklemelere İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek  üzere bu yıl 600 lira katılım desteği ödenecek.
ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili  kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, bakanlık tarafından  bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan  banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya  açılacak hesaplara yapılacak. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde  0,2'si bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.
ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, sorumlu birim, merkez ve il  ÇMVA komisyonlarıyla il müdürlükleri tarafından yürütülecek.
İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal  faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde anket yoluyla toplanacak.
Söz konusu katılım desteğinden, ilgili muhasebe yılında ÇKS'ye ve/veya  bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı  olmayan, katılım anlaşması imzalayıp başvuru yapmayan, verilerini istenen zamanda  ve doğru olarak veri toplayıcılarla paylaşmayan, sorumlu birimce yapılan  değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan, kendi isteğiyle sistemden  çıkan tarımsal işletmeler faydalanamayacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 11:14
YORUM EKLE