Sevindirecek haber: Kaldırılıyor!..

7020 sayılı kanunla vergi ve SGK borcu olanlar için yeni yapılandırma getirildi. Kanun haciz getirilmiş malları da kapsıyor. Tatbik edilen hacizler yapılan ilk ödemelerle nispeten kaldırılabiliyor.

Sevindirecek haber: Kaldırılıyor!..

18 Mayıs'ta onaylanan kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasından sonra 27 Mayıs Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu tarafından yürütülen 7020 sayılı kanun (Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun) ile birçok borçlunun yükü hafifleyecek. 

İSTENİRSE SATILABİLİYOR

Borçlarının yapılandırılması için başvuranlara bir güzel haber daha kanun maddelerinde belirtiliyor. Ödemeye başlanması durumunda hacizler kaldırılıyor ve buna isabet eden teminatlar da iade ediliyor. Ayrıca haciz uygulanan mallar borçlu isterse 6183 sayılı kanuna göre tahsil dairelerince satılabiliyor. Borçlu bunu talep etse de 7020 sayılı kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarları aynı şekilde ödeyebiliyor. 

7020 sayılı kanunda şöyle belirtiliyor; "Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların bu Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez."

6183 sayılı kanun (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK); 6183 sayılı kanun içeriği 2. maddesinde şöyle açıklanıyor; Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

 

Vatan

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2017, 12:39
YORUM EKLE

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.