Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira sınırı geldi...

Türkiye'de yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yapılması bitti. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de resmen yayımlandı. Sanatçı, hakem ve sporcular için yeni vergi düzenlemesinin esasları belirlendi. Eser sahipleri, hakemler ve sporcular kazançlarının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde beyanname verecek. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin aylık kira giderinin 5 bin 500 lirayı kadarki kısmı vergiye tabi olmayacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira sınırı geldi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi  Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan  değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla" getirilen bazı vergi düzenlemelerinin usul  ve esasları belirlendi.

Kanunla, telif hakları kapsamında gelir elde eden sanatçıları  kazançları toplamı, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan  tutarı (2020 yılı için 600 bin lira) aşanlar için vergilendirme öngörülüyor.  Böylece eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 600  bin lirayla sınırlı tutuluyor.

Buna göre, anılan istisnadan yararlanma hakkı, müellif, mütercim,  heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı, mucitler ve  bunların kanuni mirasçılarına tanınıyor. İstisna kapsamına, şiir, hikaye, roman,  makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi  eserler ile ihtira beratları giriyor.

Bu yıl için 600 bin lirayı aşan kazançlar için istisnadan  yararlanılması mümkün olmayacak. Söz konusu tutarın aşılıp aşılmadığı ilgili  takvim yılının sonu itibarıyla belirlenecek ve elde edilen kazançlar toplamının  söz konusu tutarı aşması halinde, elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir  vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.Tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı,  takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecek. Kazançları toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer  alan tutarı aşanların tevkifat yapma yükümlülüğü de bulunmuyor.

Hakemlere ödenen ücretler

Kanunla, hakemlere ödenen ücretlere ilişkin istisna hükümleri yeniden  düzenlenirken, basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev  alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler  istisna olmaya devam edecek. Profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemler ile basketbol ve  voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten hakemlere bu  faaliyetleri nedeniyle 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan ödemeler ücret  hükümlerine göre vergilendirilecek. Spor hakemlerince elde edilen ücret gelirleri toplamının, gelir  vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde bu ödemeler  yıllık gelir vergisi beyannamesiyle de beyan edilecek. Yine, bahse konu spor  hakemlerinin birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi ve birden sonraki  işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamının, gelir vergisi tarifesinin  ikinci diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49 bin lira) aşması halinde,  birinci işverenden alınan ücret geliri dahil tüm ücret gelirleri yıllık gelir  vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Sporcu ücretleri

Kanunla lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette  bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde  20'ye çıkarılırken, gelirler toplamının, gelir vergisi tarifesinin dördüncü  dilimindeki tutarı aşması halinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan  edilecek.Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine  kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. 31 Ekim 2019 tarihi  itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak. Yıllık geliri belirli bir tutarı aşan (2020 yılı için 600 bin lira)  sporcular bu gelirleri için yıllık beyanname verecek. Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname  verilmemesi durumunda, tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacak.  Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise kesilen vergilerin, vergi dairesine  yatırılmış olması şartıyla hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi  mümkün olacak.

5 bin 500 lira sınırı 

Tebliğle, kanunla getirilen diğer düzenlemelere ilişkin de esaslar da  yer aldı. Buna göre, işverenlerin çalışanlarının günlük ulaşım bedelinin istisna  kapsamına alınmasına ilişkin esaslar düzenlenirken, yeni düzenlemeyle çalışılan  günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin günlük belirli bir tutarı (bu yıl için 12  lira) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla  kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması durumunda yapılan ödemeler  ücret istisnası kapsamına alınıyor. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin aylık kira  giderinin belirli bir tutarı aşan kısmı (2020 yılı için 5 bin 500 lira), binek  otomobillerin tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderlerinin yüzde  30'u ve bu otomobillere ilişkin amortisman giderlerinin yıllık belirli bir tutarı  aşan kısmı vergiye tabi matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak.  Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi kapsamında tek işverenden elde edilse dahi  yıllık ücret gelirleri toplamı belirli bir tutarı (bu yıl için  600 bin lira)  tutarı aşan mükellefler bu gelirleri için yıllık beyanname verecek.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.