KOBİ'lere 50 milyon avroluk dev destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında "Yaratıcı Endüstriler" ve "Ar-Ge" başlıklarında yaklaşık 50 milyon avroluk yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarını belirterek, "Bu çağrımızla ülkemiz KOBİ'lerinin, girişimcilerinin ve araştırmacılarının teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve iş birliği kapasitelerini artırmayı, ayrıca ticarileşme, markalaşma faaliyetlerini destekleyerek küresel ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

KOBİ'lere 50 milyon avroluk dev destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ'lere yönelik 50 milyon avro  büyüklüğünde yeni bir proje teklif çağrısına çıktı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mali iş birliği anlaşması  çerçevesinde 2007'den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın yeni  çağrısı Bakan Varank tarafından açıklandı.

Varank, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin önemli ayaklarından  birinin mali iş birliği olduğuna işaret ederek, "Bakanlığımız sorumluluğunda  2007'den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın birinci döneminde  toplam büyüklüğü 520 milyon avro olan 46 projeyi 33 ilimizde hayata geçirmiş  bulunuyoruz." diye konuştu.

Uluslararası rekabetin KOBİ'ler üzerinde oluşturduğu baskıyı  dengelemek amacıyla önlem almanın en önemli görevleri arasında bulunduğunu  vurgulayan Varank, "Bu noktadan hareketle Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci  dönemi için 2017 itibarıyla oluşturmaya başladığımız ve toplam büyüklüğü yaklaşık  240 milyon avro olan 34 proje üzerinde çalışmalarımız halen devam etmektedir."  ifadelerini kullandı.

Yeni iş birliklerine imkan sağlayacak

Varank, program kapsamında mevcut proje havuzunu geliştirmek ve  derinleştirmek amacıyla "Yaratıcı Endüstriler" ve "Ar-Ge" başlıklarında yaklaşık  50 milyon avro büyüklüğe sahip yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarına  dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle küresel ölçekte ekonomik aktivitelerin hızla çeşitlendiği  ve farklı disiplinlerin karşılıklı etkileşimiyle yüksek katma değer ürettiği,  nitelikli istihdam artışına ve yeni iş birliklerine imkan sağlayacağına  inandığımız bu çağrımızla ülkemiz KOBİ'lerinin, girişimcilerinin ve  araştırmacılarının teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve iş birliği  kapasitelerini artırmayı, ayrıca ticarileşme, markalaşma faaliyetlerini  destekleyerek küresel ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz."

Oyun geliştirme stüdyoları da kapsamda

Çıkılan çağrıya üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri,  teknoloji transfer ofisleri, belediyeler, iş dünyası kuruluşları, kalkınma  ajansları, vakıflar, dernekler, organize sanayi bölgeleriyle nitelikleri uygun  diğer çatı kuruluşların başvurabileceğini ifade eden Varank, "Üniversitelerimizle  sanayi arasındaki iş birliğini teknolojik hazırlık seviyesine göre  sınıflandırarak mevcut Ar-Ge birikimini ticarileştirecek projeleri  destekleyeceğiz. Somut örnekler vermek gerekirse teknoloji transferini  kolaylaştıracak eşleştirme mekanizmaları, animasyon ve oyun geliştirme  stüdyoları, ortak kullanım atölyeleri, yüksek teknolojili ürünlerin imalatına  ilişkin uygulamalar, iş birliği platformları, ürün geliştirme, prototip üretme,  endüstriyel üretime geçiş, ticarileşme, markalaşma ve teknik danışmanlık gibi  alanlar çağrımız kapsamında değerlendirilebilecek konular." değerlendirmesinde  bulundu.

Ortaklık mekanizmasına öncelik

Varank, "Yaratıcı Endüstriler" başlığında proje bütçe limitlerinin 1  ila 5 milyon avro, "Ar-Ge" başlığında ise 2 ila 10 milyon avro olacağını  belirterek, "Her iki başlıkta da ortaklık mekanizması öncelikli seçim kriteri  olacaktır. Örneğin yaratıcı endüstrilerin tasarım alt başlığında proje sunmak  isteyen bir sektör temsilcisi kuruluş, teknoparklar, akademik bir kurumu yanına  ortak olarak alacak ve bu kurumun entelektüel birikimini de projeye dahil  edecektir.” dedi.

Resmi başvuruları online almaya başladıklarını ifade eden Varank,  "Objektif, şeffaf, bağımsız ve kural bazlı bir değerlendirmenin ardından süreci  eylül ayı itibarıyla tamamlayarak yaklaşık 50 milyon avro büyüklüğünde bir proje  portföyü oluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Rekabetçi Sektörler Programı

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve AB mali iş birliği anlaşması  çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Programla Türkiye'deki bölgesel kalkınma farklılıklarının dengelenmesi  için KOBİ'lerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın  sağlanması amaçlanıyor.

Programın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde yaklaşık 520  milyon avro bütçeyle 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçirildi. Söz konusu  program kapsamında KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, altyapı ve  teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyelerinin kurulması ve  yenilikçi teknolojilerle katma değerli üretim için  mali kaynak aktarılıyor.

9 ilde bilgilendirme toplantısı düzenlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çağrının içeriği ve öncelikleri  hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri ve  Antalya'da çevre illeri de içerecek şekilde bilgilendirme toplantıları  düzenleyecek.

Proje başvurusunda bulunabilecek kurum ve kuruluşlara, başvuru süreci  ve proje hazırlığında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirmeler  yapılacak.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.