Kamuya devalım! On binlerce kişi...

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'nı (OVP) açıkladı.

Kamuya devalım! On binlerce kişi...
banner150

"Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğine işaret ediyor."Büyüme performansımız son 15 yılda ciddi bir şekilde arttı. Kişi başına gelir seviyemizi önemli oranlarda iyileştirdik ve Türkiye sınıf atladı."

"2017-2020 arasında yıllık yüzde 5,5 büyüme hedefliyoruz. Kişi başına milli gelirin program sonunda 13 bin 24 dolara geleceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyor."

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise artan kamu harcamalarında tasarruf yapılacağın belitti. Ağbal, "Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi önümüzdekİ seneden itibaren yüzde 40 artırılacak" dedi. 

Bakan Ağbal 2018 yılında kamuya da 74 bin personel alınacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın (OVP) ayrıntılarını açıklıyor.

Şimşek'in açıklamasından satır başları şöyle:

OVP döneminde küresel büyüme olumlu bir görünüme sahip, program dönemi boyunca IMF'ye göre küresel büyümenin yüzde 3,7 dolayında olması bekleniyor.

Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğine işaret ediyor.  Küresel büyüme bu yıl hızlanmaya başladı. Euro Bölgesi'nde görülen toparlanma Türkiye için olumlu bir sinyal.

Küresel enflasyonda ılımlı seyir söz konusu. Petrolün 55-60 dolar civarında seyredeceği varsayılıyor.

Aşağı yönlü risklerden ilki Fed'in beklenenden hızlı parasal sıkılaşmaya gitmesidir. OVP dönemi için petrol fiyatının sınırlı artacağı ve 55-60 dolar seviyesinde seyredeceği varsayılmıştır.

KÜRESEL EKONOMİYE YÖNELİK AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER 

ABD Merkez Bankası Fed'in beklenenden hızlı faiz artırımına gitmesi. Fed üyeleri bu yılın kalanına dair 1, önümüzdeki yıl ise 3 faiz artışı beklediklerini beklediler. Ancak piyasalar 2 faiz artışını öngörüyor.

Küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerden diğerleri jeopolitik gerginlikler, küresel ticarette korumacılık eğilimleri. Küresel ekonomiye yönelik bir diğer aşağı yönlü risk yüksek borçluluk oranları ve yaşlanan nüfus.

DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de çökertilmesi ülkemiz açısından son derece olumlu bir gelişmedir. Küresel düzeyde borçluluk artmakta ve küresel ekonomi üzerinde bir kırılganlık oluşturmaktadır.  Yakın dönemde bu risklerin dengeli olduğunu düşünüyoruz ve küresel büyüme ile ilgili şu an itibariyle olumlu bir görünüm söz konusu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyüme performansımız son 15 yılda ciddi bir şekilde arttı. Kişi başına gelir seviyemizi önemli oranlarda iyileştirdik ve Türkiye sınıf atladı. Gelişmiş ülkelerle gelir farkını azalttık.

Yıllık ortalama 910 bin istihdam sağladık, işsizlik oranı arzuladığımız seviyelere inmedi. Uyguladığımız politikalar sonucunda enflasyonda kayda değer düşüş gerçekleşti. Cari açık/GSYH'yi program sonunda yüzde 4'ün altına indirmeyi hedefliyoruz.

Enflasyonda çift haneler görülse de enflasyonda kalıcı düşük seviyelerin yakalanması önceliğimiz arasında... Önümüzdeki dönemde de mali disiplini korumakta kararlıyız.

OVP'NİN TEMEL AMACI

OVP'nin temel amaçları, büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesidir.

2017-2020 arasında yıllık yüzde 5,5 büyüme hedefliyoruz. Kişi başına milli gelirin program sonunda 13 bin 24 dolara geleceğini tahmin ediyoruz. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9s ve 2020'de yüzde 9,6 olmasını öngörüyoruz.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyor. Enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürmesi beklenmektedir. Cari Açık/GSYH'nin bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl yüzde 4,3 2019'da yüzde 4,1, 2020'de yüzde 3,9 olacağını tahmin ediyoruz.  AB tanımlı borç stoku/GSYH'nin program sonunda yüzde 27,5'e gerilemesini bekliyoruz.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA KAMULAŞTIRMA YAPILMAYACAK

Kalıcı fiyat istikrarına odaklı para politikası sürdürülecek. Enflasyonda katılığa neden olan yapısal sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek. Gıda enflasyonundaki oynaklığın azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Kamu harcamalarında etkinlik artırılacak. Kamu yatırımlarında verimlilika artırılacak. Kamu gelirlerinin kalitesi artırılacak. Verimsiz kullanılan veya atıl kamu varlıkları değerlendirilecek.

Kamu mali sisteminin kurumsal yapısı güçlendirilecek. Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacak. Zorunlu haller dışında kamulaştırma yapılmayacaktır. Kamu mali sisteminin kurumsal yapısı güçlendirilecek. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapılmayacak. Faizsiz finansal sistem geliştirilecek.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KURULACAK

Alacak sigortası yaygınlaştırılacak. Altına dayalı tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek. BES'in kapsamı genişletilecek. Faizsiz finansal sistem geliştirilecek. Cari açığın dengeli sürdürülmesi için ihracatı artıracağız. Turizm stratejimiz yenilenecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artırılacak. Eximbank'ın ödenmiş sermayesi artırılacak. Lojistik hizmetler etkinleştirilecek. Gümrüklerde tek pencere sistemi daha da yaygınlaştırılacak.

Eğitim kalitesinin artırılması için fırsat eşitliği sağlanacak. Eğitim kalitesinin artırılması için öğretmen niteliği artırılacak. Ögretmen akademisi kurulacak. Üniversitelerin ihtisaslaşması amacıyla araştırma üniversiteleri ihtisaslaşma programı uygulanacak. Dijital dönüşüm ve teknolojik değişime uyum sağlanacak. İş ve işgücü arasındaki beceri uyumu artırılacak. Kayıt dışı istihdam azaltılacak. Özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması sağlanacak. TÜBİTAK ve enstitüler yeniden yapılandırılacak. Kritik alanlarda yeni araştırma altyapıları oluşturulacak.

TÜRKİYE UZAY AJANSI KURULACAK

Kritik alanlarda yeni araştırma altyapıları oluşturulacak. Özel Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısını bine çıkaracağız. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. Yeni teknoloji alanlarında yerel bilgi platformları desteklenecek. Yeni nesil erişim şebekeleri yaygınlaştırılacak. Uydu iletişim kapasitemiz artırılacak. Siber güvenliğe yönelik yasal düzenlemeler tamamlanacak. Büyük OSB'lerde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacak. İlaç ve tıbbi cihaz, ulaşım araçları, enerji ekipmanları, savunma, bilişim ve haberleşme sistemlerine ağırlık vereceğiz.

ATIL TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Madencilik arama yatırımları artırılacak. Tarımsal destekler yeniden düzenlenecek. Büyük ölçekli tarımsal işletme modeline geçiş desteklenecek. Atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak. Su kullanımı etkinleştirilecek. Bürokratin izin, onay ve işlemler elektronik ortama aktarılarak, sürecin hızlandırılması ve kalitesi artırılacak. Yatırım destek ofislerinin kapasitesi güçlendirilecek. ÇED raporları azami iki ay içerisinde sonuçlandırılacak. Yatırım, ticaret ve finansal konularda mahkemelerin ihtisaslaşması sağlanacak. Yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak.

Yenilikçi finansman imkanları ve teknolojik girişimciliği destek modelleri geliştirilecek. Bölgesel girişim sermayesi uygulaması başlatılacak. Kefalet sigortası geliştirilecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun yol haritası hazırlanacak. Kurumlar arası görev ve yetki paylaşımları netleştirilecek. Büyükşehir Belediye Kanunu yeniden düzenlenecek. Merkez ve taşra teşkilatı ilişkisi güçlendirilecek. Yargılama süresinin kısaltılması için ilave tedbirler alınacak

DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Maliye Bakanı Na ci Ağbal ise şunları ifade etti:  Finans sektöründe kurumlar vergisi artırılacak. 2018 yılına ilişkin olarak hedefimiz 65 milyar 924 milyon lira bütçe açığı olacak ve milli gelire oranı da yüzde 1.9 olacak. 2018 yılı bütçesi büyümeyi destekleyecek. 2018 yılı bütçesi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskleri yönetecek bir görünüme sahip. İmalat sanayi sektöründe özel sektör yatırımlarını teşvik edecek çalışmalara devam edeceğiz. Esnafımıza, çiftçimize verdiğimzi kredi destekleri artarak devam edecek.

2018 yılı bütçesi kolay bir bütçe değil, 2016 yılında aldığımız kararların 2018 yılında yönetilmesi son derece önemli. 2018 yılında bizim 2017 yılına göre gelecek sene harcamalarımız 89 milyar lira artacak, faiz giderlerimiz de 14.2 milyar lira artacak. Dolayısıyla buradaki harcamalarımıza rağmen milli gelirin yüzde 1.9 seviyesinde tutmayı hedefliyoruz. Yukarı yönlü harcama baskılarını yönetebilmek için birtakım tedbirler aldık, alacağız.

KAMU HARCAMALARINDA TASARRUF YAPILACAK

Öncelikle artan kamu harcamalarında tasarruf yapılabilecek tüm alanlarda tasarruf yapmak .Çok önemli değişiklikler yapacağız. Gelir kaynaklarını da bütçe dengesinde kullanacağız. Çok kapsamlı Torba Yasa'yı Meclis'e sunmak istiyoruz bugün. Vergi gelirlerini artıracak kalıcı düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemeleri de Torba Yasa içinde Meclise gönderiyoruz. Hem gelir hem gider tarafından tüm tedbirler hususlardır.

BİNEK OTOMOBİLE YENİ VERGİ

İlk söylenmesi gereken, finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak bir düzenlemeyi meclise sevk edeceğiz.Kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevfikatının yapılmasını öngörüyoruz. Şirketlerin 2 yıldan fazla elde tutmuş oldukları gayrimenkulleri elden çıkarma halinde yüzde 75 kazanç istisnası var, bunu yüzde 50'ye düşüreceğiz.

Gelir vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz. Ücret değişikliği için 2018 yılıdnan itibaren geçerli olacak. Tarifede yaptığımzıdaki değişiklik üçüncü diliminde gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz.Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi önümüzdekİ seneden itibaren yüzde 40 artırılacak. Ayrıca Makaron denilen sigara kağıtlarına da ÖTV geliyor.

KAMUYA 74 BİN YENİ PERSONEL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018-2019  döneminde kamuya 74 bin personel alınacak" dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2017, 14:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.