banner232

İşverene güzel haber! İlave istihdama 'süper' teşvik

AK Parti'nin ekonomiyle ilgili torba yasa teklifine eklenen maddeyle 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave istihdam olarak işe alınan her bir işçi için işverene 3 ay süreyle, prim, vergi ve ücret desteği sağlanacağı belirlendi.

İşverene güzel haber! İlave istihdama 'süper' teşvik

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, AK Parti'nin kitap, gazete ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan, takibe düşen çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan torba yasa teklifini dünkü yaklaşık 12 saat süren mesaisiyle bazı değişiklikler yaparak kabul etti. Görüşmelerde, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle teklife yeni maddeler eklendi.

Buna göre, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave istihdam olarak işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle işverene, prim, vergi ve ücret desteği verilecek. Buna ilişkin teklife eklenen hüküm şöyle: "1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı birldirimi yapılan aylardaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fon'dan (İşsizlik Fonu) karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin SGK'na olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez."

KIDEM TAZMİNATI

Teklife eklenen bir başka madde uyarınca, taşeron düzenlemesiyle kamuda kadroya alınan işçilere son işveren olarak kamu tarafından ödenen kıdem tazminatlarının alt işverene rücu edilmesi hükme bağlandı. Komisyon Başkanı AK Partili Sadi Bilgiç, alt işveren konumundaki firmaların yüzde 95'ininin taşeron sistemi kalktığı için artık faaliyette olmadığını, kamunun tahsili mümkün olmayan bu tutarlar için dava açıp kazansa dahi tahsilatın gerçekleştirilemediğini, bu nedenle bir de kamunun dava masrafı ödememesi için düzenlemenin yapıldığını söyledi.

(Milliyet)
 

YORUM EKLE

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.