İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza!

Reklam Kurulunun, son yıllarda bazı avukatlık büroları tarafından vatandaşlara icra tehdidiyle gönderilen SMS'ler için hem para cezası kesti hem de reklam durdurma cezası verdiği öğrenildi

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza!

Son dönemde bazı avukatlık bürolarının kesinleşmiş veya kesinleşmemiş  alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip hacizle  tehdit ettiği SMS'lere Reklam Kurulu'ndan ceza geldi. Bir tüketicinin şikayeti  üzerine bu tarz SMS gönderen bir avukatlık bürosuna 31 bin 176 lira idari para  cezası kesilirken, reklam durdurma cezası da verildi.

Kurulun 274 Sayılı Reklam Kurulu Toplantısı'nda daha önce şikayet  edilen bir avukatlık bürosunun söz konusu SMS'leri değerlendirilerek karara  bağlandı.
 
Kararda, tüketicilere, "Sn ..... son uyarı. Hakkınızda başlatılmış  olan icra takip dosyanızın hane haczi işlemleri yapılabilmesi için adli  işlemleriniz gün içinde tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için  acil arayınız."  ve "Son uyarı. Hakkınızda başlatılmış olan icra takip dosyanızın  hane haczi işlemlerinin yapılabilmesi için adli işlemleriniz gün içinde  tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için acil arayınız." şeklinde  SMS'ler gönderildiği ifadelerine yer verildi.
 
Ayrıca, SMS'te yer alan numara arandığında tüketiciye, "borcunuz var,  haciz göndereceğiz" şeklinde tehdit içerikli konuşmalar yapıldığı, "icraları  sildiriyoruz" şeklinde tüketicileri yanıltıcı ve gerçekçiliği olmayan ifadelerle  iş toplamaya çalışıldığı şeklinde ifadeler yer aldı.

Para ve reklam durdurma cezası verildi

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Dolayısıyla, firma avukatlarının bu tür bir davranış içinde  bulunmasıyla Avukatlık Kanunu'nun 'Reklam Yasağı' başlıklı 55. maddesinde yer  alan; 'Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve  harekette bulunmaları yasaktır.” hükmüne aykırı davranıldığı, dolayısıyla,  inceleme konusu tanıtımların, 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar  Yönetmeliğinin, 7/1,7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 7/5-b, 7/5-ç, 7/5-h, 9, 11, 26, 28, 29,  32 ve Ek- A 1,8 ve 9. maddeleri', '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında  Kanun'un 61 ve 62. maddeleri hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren  .... hukuk bürosu hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca  30 bin 176 Türk Lirası idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları  verilmesine karar verilmiştir." 

"Durumun yasal olmadığı tescillendi"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA  muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde bazı avukatlık  bürolarının kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve  SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip hacizle tehdit ettiğini belirterek, bu  durumun yasal olmadığını söyledi.

Koçal, "Tüketicilere, yasal süreci devam eden veya tebliği yapılmamış  borçlarına ilişkin bazı avukatlık bürolarından SMS gönderiliyor veya tüketiciler  aranıyordu. SMS'lerde vatandaşın belli bir miktarda borcu olduğu ve bunun  ödenmemesi halinde yasal yollara başvurulacağı, tüketicinin icraya verileceği  bildiriliyordu. Son dönemde bu SMS'ler ciddi şekilde artmıştı. Reklam Kurulu'nun  kararıyla bu SMS'lerin yasal olmadığı, 'taciz' niteliği taşıdığı tescillenmiş  oldu."  ifadelerini kullandı.

Daha önce konuyla ilgili tüketicilerin şikayetlerini sık sık kamuoyuna  duyurduklarını ve bu uygulamayı yapan hukuk bürolarının suç işlediğini dile  getirdiklerini anımsatan Koçal, "Bu konuyla ilgili tüketiciler Reklam Kurulu'na  yazılı olarak veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden başvuru yapabilir,  ayrıca CİMER'e de şikayetini bildirebilir." dedi.

Koçal, başvuru için SMS'lerin ekran görüntüsünün çıktısının şart  olduğunu ve bu SMS'lerin silinmemesi gerektiğine dikkati çekti.

"Avukatlık meslek kuralları da bunu yasaklıyor"

Koçal, "Avukatlık mesleğine ve hukuka uymayan, avukatlık mesleğinin  etik kurallarına aykırı olan yöntem ve şekillerle, vatandaşlarımızın huzur ve  sükununu bozacak şekilde alacak tahsil edilmek istenmektedir. Bu mesajlar ya da  aramalar vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktadır."  diye konuştu.

Borçluya bildirimin bilgilendirmek maksadıyla bir kez  yapılabileceğini, sürekli mesaj göndermenin ve telefonla aramanın taciz niteliği  taşıdığını vurgulayan Koçal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürekli rahatsız etmek yasa dışı bir uygulamadır. 5237 sayılı Türk  Ceza Kanunun 123. maddesi 'Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye  ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı  başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç  aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.' hükmü mevcuttur. Mevzuatta; borçluyu  telefonla tahsilata, alacaklıya veya alacaklı vekili avukata tanınmış bir yol  değildir. Borçlunun vekili varsa alacaklının vekili avukat ancak borçlunun  vekiliyle görüşebilir borçlu ile direk görüşmesi Türkiye Barolar Birliği (TBB)  Meslek Kurallarının 31. maddesine aykırı olduğundan yasaklanmıştır.

Ayrıca TBB. Meslek Kurallarının 31.maddesi 'Avukat hasım tarafın ancak  avukatı ile görüşebilir. (Hasmının avukatı yok ise) avukatın hasımla teması  zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım tarafla her temasından sonra avukat  müvekkiline bilgi verir.' şeklindedir."

Koçal, bu tarz SMS'ler için Reklam Kurulu ve CİMER dışında barolara ve  Cumhuriyet Savcılıklarına da suç duyurusunda bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

YORUM EKLE