Emeklilik Fonları'nda önemli değişiklik!

Emeklilik Yatırım Fonları'nda biriken portföyün dağılımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle birlikte fonun yüzde 20'lik kısmı yatırım fonu ve yabancı yatırım fonlarına, yüzde 10'u ise yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırılacak.

Emeklilik Fonları'nda önemli değişiklik!
banner150

Emeklilik Yatırım Fonları'nın dağılımına ilişkin önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yapılan değişikliğe göre fon portföyünün en fazla yüzde 20'si izahnamesi Kurulca onaylanan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına, yüzde 10'u ise yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilecek. Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım için bu sınırlamalar uygulanmayacak. Ancak tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün yüzde 4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün yüzde 20'sini geçemeyecek.

Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için, izahnamesinin Kurulca onaylanmış olması şartı aranmayacak.

Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemeyecek.

İhraççı sınırı kontrolünde, fonların portföylerinde yer alan yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma payları dikkate alınmayacak.

Mevzuattaki değişiklikten önceki madde şöyleydi:

Fon portföyünün en fazla %20'si Kurul kaydında bulunan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4'ünü geçemez. Bu bentte belirtilen sınırlamalar dahilinde, fon portföyünün en fazla %10'u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.