Ekonomiye "vergi istisnası" desteği!

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürdürülen varlık finansmanı fonları, THK ve sivil havacılık, yenilenebilir enerji gibi alanlarda ciddi vergi istisnaları getiren "torba" teklif, çok sayıda sektöre nefes aldıracak.

Ekonomiye "vergi istisnası" desteği!

"Torba" teklifin ilk 20 maddesi Genel Kurulda kabul edildi. Kabul  edilen maddeler, özellikle vergi istisnalarını esas alıyor.

Sektörlerin merakla beklediği düzenlemelerin bazıları şöyle:

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları  işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri  vergisinden (BSMV) istisna tutulacak.

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu (THK) ile sivil  havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen  aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. 

Denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla  yapılan aynı yöndeki ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası, "Türkiye'deki  müesseselerde denizaltına dalış yapanlar" şeklinde değiştiriliyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün  senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve  kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor. Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası  barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer  birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete  edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının  güç olduğu, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin emniyetli  şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki ilaç  ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Personel, bu ilaç  ve tıbbi sarf malzemeleri için ücret veya katılım payı ödemeyecek.

Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den istisna tutulacak.   

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş  yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV  muafiyeti olacak.

Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı  sıra kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında yer alacak.Kentsel dönüşüm  projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye  devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin  KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer Vergisi  Kanunu'nun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan  devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin  devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılacak.

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakülteleri ile bağlı sağlık  uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim  2018 itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları,  Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili  döner sermaye muhasebe birimince ödenecek.

Teklifin farklı alanlarda içerdiği düzenlemeler ise şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil  Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar,  kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa  atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

TSK'de görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin, her an  göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak,  belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer  planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde  görevlendirilmesine imkan tanıyor. 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli  tabipler, diş tabipleri, sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı  kadrolarında gösterilmek, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer  mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler  çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla Sağlık  Bakanlığında, üniversitelerde ilgili bakanların onayıyla görevlendirilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri  hakimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha  yararlanmak amacıyla, tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık  2021'e uzatılıyor. Bakanlığın hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde  görevli askeri hakimler, ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları  veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar  nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek özel bir  misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri  alınmadığı sürece devam edecek.

İstanbul Bilim Üniversitesinin ismi "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" ; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve  Teknoloji Üniversitesi" ; Türk Kardiyoloji Vakfı ibaresi "Prof.Dr. Cemi Demiroğlu  Türk Kardiyoloji Vakfı" olarak değiştirilecek.

KAYNAK: AA

YORUM EKLE

banner117

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.