BES'ten "nakit çekme" olanağı geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını kullanabilecek.

BES'ten "nakit çekme" olanağı geliyor
banner150

TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma  Planı'nda, yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik önemli hedefler yer  alıyor.

Buna göre, plan döneminde yurt içi tasarrufların artırılması ve artan  tasarrufların imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve üretken alanlardaki  yatırımların finansmanına yönlendirilmesi  amaçlanıyor.

Bu kapsamda, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve  bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi  dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde  BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. 

BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden  çıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi  olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir  kısmını çekme olanağı tanınacak.

Kıdem tazminatıyla entegre edilecek

Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi  ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara  dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

Sektörün, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik  kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve  yaygınlaştırılması sağlanacak. Öncelikli sektörlerde şirket tasarrufları ve  verimli kullanımı ilave vergisel teşviklerle artırılacak.

Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave  vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.

İkinci konut ve sonrasına vergisel düzenleme

İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına  ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden  kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama  güçlendirilecek.

Hane halkı tasarruflarının artırılmasını temin için, borçlanarak  harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek.

Dayanıklı tüketim mallarıyla eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için  bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu  birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacak.

Bu doğrultuda, geçen yıl yüzde 26,5 olan yurt içi tasarrufların  gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının plan sonunda yüzde 30,3'e, BES  katılımcı sayısının 11,6 milyondan 15,2 milyona, BES fon tutarının da 96,3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Özel sektöre tek muhatap

Planda yer alan cari açığın finansmanına yönelik hedefler  doğrultusunda da özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin  yanı sıra öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini  pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak,  yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat  yenileme çalışması yapılacak. Yatırımlara ilişkin her türlü bürokratik işlemin kamu idaresi  tarafından tek bir muhatap üzerinden daha kısa sürelerde tamamlanmasını  sağlayacak düzenleme yapılacak. Yatırımlara ilişkin izin, onay ve ruhsat gibi  süreçlerin hızlı, kullanıcı dostu, düşük maliyetli olmasını sağlayacak bilgi  sistemi oluşturulacak.

İmalat sanayisinde yüksek katma değer yaratan komple yeni yatırımların  ülkeye çekilmesi için aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik  mekanizmaları hayata geçirilecek.

Yabancı emeklilik fonları Türkiye'ye çekilecek

Cari işlemler açığının büyük oranda borç yaratmayan dış kaynaklardan  finanse edilmesi sağlanacak, finansman kalitesi artırılacak.

Uzun vadeli yatırım projelerinde vadeye uygun, uzun vadeli  uluslararası ortaklık temelli finansman araçları geliştirilecek.

Ülkenin yatırım ortamı detaylı bir programla uluslararası alanda  tanıtılacak. Dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere büyük ölçekli fonların  Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapmasına yönelik yeni finansal ürünler oluşturulacak.

KAYNAK: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 14:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.