Bakanlık az önce açıkladı! Zorunlu deprem sigortasına yeni düzen

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni düzenlemesi Resmi gazetede yayımlandı. Zorunlu deprem sigortasında yeni düzenleme; Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binaların sigorta tarifesinde yüzde 10 indirim yapılacak. Asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az olamayacak.

Bakanlık az önce açıkladı! Zorunlu deprem sigortasına yeni düzen
banner150

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Zorunlu Deprem  Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre  birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az  olamayacak. Söz konusu miktarlar daha önce sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 lira  şeklindeydi.  İnşaat ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan binalarda tarife fiyatı yüzde  10 artırılacak.

Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife  fiyatı yüzde 10 indirilecek. Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda  tarife fiyatı yüzde 10 yükseltilecek. Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dahil edilmeyecek.

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi  durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim  yapılacak.  Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir  indirim ya da sürprim uygulanmayacak. Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri  ile toplanarak uygulanacak.

Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları,  zemin koşulları ve bina öz nitelikleri kullanılarak belirlenecek ve Doğal Afet  Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanacak. Yerleşim birimlerinde daha  sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim  birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca  belirlenecek.

 Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek  azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 190 bin liradan 215 bin  liraya yükseldi.  Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu  kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 liradan bin  20 liraya, yığma kagir yapılar için 635 liradan 725 liraya, diğer yapılar için  310 liradan 355 liraya çıktı.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN DÜZENLEME 

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL’den az olamaz.”
 
MADDE 2
– Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile iki ila yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


“(2) İnşaat ruhsat yılı 2000 ve öncesi olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.
 
(3) Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.
 
(4) Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.
 
(5) Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dâhil değildir.
 
(6) Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
 
(7) Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmaz.”
 
“(8) Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanır.
 
(9) Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öznitelikleri kullanılarak belirlenir ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanır. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.
 
(10) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:
 
a) Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
 
b) Diğer: Yukarıdaki gruba girmeyen yapılardır.”
 
MADDE 3 –
Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “190 bin TL” ibaresi “215 bin TL” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Aşağıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her yıl, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel dikkate alınarak belirlenir.”


MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 6 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/1/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak: GAZETEVATAN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.