Yazarımız Mustafa Karaaslan bugünkü yazısında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş kısa adı TEDAŞ ile ilgili "Devlet alacağını unutur mu?" diye yazdı.


UNUTUR…

Hem de nasıl unutur!

Mesela…

Görmezden gelirse unutur…

Mesela…

Sümen altı edilirse unutur…

*

Fakat hal böyledir diye…

Yasanın arkasından dolanmak adına Devlet; Halkından aykırı bir şekilde alacağını tahsil etmeye kalkmaz…

Çünkü…

Türkiye Devleti, bir Hukuk Devleti’dir…

Çünkü…

Türkiye Devleti Kurumları, Hukuk Devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır…

Bizim siyasetçiler de ''Gözlerimize bakın bakalım ne görüyorsunuz'' deseydi? Bizim siyasetçiler de ''Gözlerimize bakın bakalım ne görüyorsunuz'' deseydi?

Devlet uyumaz, kabul…

Ama unutmaz da…

*

Sorulması gereken soru şudur:

Devlet alacağını unutursa, unuttuğu alacağını yasaya aykırı bir şekilde halkından almaya kalkar mı?

*

Cevap veriyorum:

Kalkmaz… Kalkamaz… Kalkmamalı…

Çünkü…

Kalktığı zaman Hukuk Devleti olmaktan çıkar.

*

Devletin alacak olayı; çok yönlü özeleştirmeye, çok yönlü sorgulamaya, çok yönlü değerlendirmeye, çok yönlü araştırmaya konu olmalıdır.

“Çok yönlü” derken kastettiğim şudur:

Hepinizin bildiği üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ), Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2 Nisan 2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alındı. Dağıtım ve perakende satış hizmeti yürütmek üzere TEDAŞ'a bağlı dağıtım bölgeleri 21 adet dağıtım şirketi şeklinde yeniden yapılandırıldı. Kahramanmaraş-Adıyaman bölgelerinin özelleştirme işlemleri, 3096 sayılı Kanuna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tamamlandı.

Ve 2011 takvim yılının başından itibaren Kahramanmaraş-Adıyaman bölgelerinin sorumluluğu AKEDAŞ isimli özel şirkete devredildi…

Şimdi Devlet, TEDAŞ’ın Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerinde 2011 yılından önceki borçlarını tahsil etmek, daha doğrusu zaman aşımı konusunu ortadan kaldırmak için, müflis esnaf gibi defterleri karıştırıp unuttuğu alacaklarını işleme koymak adına binlerce vatandaşına taahhütlü tebligatlar yollamaya başladı…

Bu tebligatlarda sadece anaparanın yazdığı, faizinin yazmadığı, bir başka hinlik olsa gerek…

Bu gönderilen tebligatlara 7 gün içerisinde itiraz etmeyen “borçlu aboneler” zaman aşımından faydalanamayacaklar…

Zaman aşımı diyorum…

“16 Nisan 2016 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tahsil edilemeyen kamu alacaklarının zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlendi. Borçlu vatandaşlardan ya da şirketlerden 5 yıl içinde tahsil edilemeyen tüm alacaklar silinecek.”

Yasa bu kadar açık ve net iken, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından bırakın 5 yıl zamanaşımı süresini 15 yıl önceki alacaklarına bile tebligat gönderdiği biliniyor…

*

Yapılması gereken şu olmalıdır:
 

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...