İş kanununca belirlenen haftalık çalışma süresi 45 saati geçemez. Belirli koşullarda çalışanın onayı ile fazla çalışma gündeme gelse de, çalışan bunun karşılığını ya ücret olarak ya da sonrasında izin olarak kullanıyor. Bayram günlerinde çalışan bir kişinin başvurusu üzerinde Danıştay önemli bir karara imza atarak, çalışılan sürenin fazla çalışma sayılmasını sağladı. 

Türk İmar Sen, Bilecik AFAD'da Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak çalışan bir üyesinin nöbette, dini ve milli bayramlarda geçen çalışma sürelerinin fazla çalışma süresinden sayılarak karşılığında izin verilmesi için yaptığı başvuru reddedildi. 

Daha sonra başvuru red işlemi ile söz konu red işleminin, işlemin dayanağı olan Fazla Çalışma Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliği'nde yer alan "Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz" düzenlemesinin iptali için Danıştay'a dava açıldı.

Danıştay 12. Dairesi'nin talebimi reddetmesi sonrasında Türk İmar Sen tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvuru yapılarak bu karara itiraz edildi. 

İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verdiği kararda söz konusu yönetmelik hükmünde yer alan "dışında" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Böylece nöbet ve bayramlarda çalışılan süre fazla çalışma olarak kabul edilmiş oldu.