Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Aliya İzzetbegoviç Parkı içerindeki kafeterya ihalesini iptal etmesi ve yerel mahkemenin iptal kararını haklı bulması üzerine Hakan Sulak Danıştay’a başvurdu. Danıştay yerel mahkemenin kararını bozdu. Böylece Aliya İzzetbegoviç Parkı içerindeki kafeteryanın işletmesi tekrar iş insanı Hakan Sulak'a geçti.

Hakan Sulak'ın ihale ile aldığı Aliya İzzetbegoviç Parkı içerisindeki kafeterya ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında kafeterya işletmesiyle ile ilgili İdare Mahkemesi’nin verdiği karar Danıştay tarafından bozuldu. AK Parti'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Aliya İzzetbegoviç Parkı içerindeki kafeteryanın işletme ihalesini feshetmesinin ardından iş insanı Sulak yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gitmişti. Mahkeme Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi lehine karar alınca bu kez Sulak, Danıştay’a başvurdu.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Hakan Sulak'ın başvurusuyla ilgili yapılan oylamada 5 Danıştay üyesinin tamamının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi aleyhine oy kullandığı öğrenildi. Kararla birlikte işletme sahibi Hakan Sulak, Aliya İzzetbegoviç Parkı içerindeki kafeteryayı ihale şartnamesine göre işletmeye devam edecek. Danıştay’ın aldığı karara itiraz hakkı bulunmayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin konu hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

TEK TARAFLI FESİH!

Hakan Sulak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Aliya İzzetbegoviç Parkı içerindeki kafeteryanın işletmesini 10 yıllığına 200 bin TL + KDV bedelle almıştı. Covid-19 salgını bahane gösterilerek Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmişti.

İHALE İPTAL EDİLİR EDİLMEZ AKBEL'E GEÇMİŞ

Büyükşehir Belediyesi'nin iptal savunmasında dikkat çeken konu ise ihalenin iptal edilir edilmez işletme haklarının AKBEL A.Ş'ye geçmesi oldu.

İŞTE BÜYÜKŞEHİR'İN SAVUNMASI:

"Davalı idare tarafından, ihale kararının, Covid 19 salgınının devam ediyor olması ve bu salgına yönelik birtakım tedbirlerin alınması, yine ihalede kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda 14/01/2020 tarih ve 2020/7 sayılı meclis kararı gereği yüzde 100 belediye iştiraki olan AKBEL A.Ş. tarafından işletilen kafeteryanın, aynı iştirak tarafından işletilmesine devam edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılarak iptal edildiği, nitekim İçişleri Bakanlığının 01/12/2020 tarihli Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi uyarınca, cuma günü akşamından pazartesi günü sabahına kadar sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği, lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin yalnızca paket servis imkânı bulunduğu, ancak söz konusu işletmenin, Aliya Izzetbegoviç Parkı içerisinde bulunması nedeniyle paket servisi için de uygun bir yer olmadığı, bu nedenle dava konusu ihalenin iptaline karar verilmiş olmasının, davacının da lehine bir karar olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur." denildi.

OLUŞAN ZARARI KİM ÖDEYECEK?

Kahramanmaraş'ta kan donduran olay: 16 yaşında katil oldu! Kahramanmaraş'ta kan donduran olay: 16 yaşında katil oldu!

Danıştay'ın kararından sonra oluşan kamu zararına Hayrettin Güngör mü yoksa bir başka yetkiliye rücu edilip edilmeyeceği kamuoyu tarafından merakla beklenirken Danıştay kararından sonra Hakan Sulak'ın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik tazminat davası açıp açmayacağı ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili kamuoyuna nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniliyor.