TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, görüşme sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDAKİ FİYAT ARTIŞ

Elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışına dair Altunyaldız, küresel düzeyde enerji maliyetlerinde çok büyük artışlar olduğunu ifade etti.

"Konut bazında AB ülkeleriyle kıyaslandığında hem doğal gazda hem de elektrikte en ucuz ülke konumundayız hala" diyen Altunyaldız, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve AB'deki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halka desteğin devam ettiğini ve edeceğini bildirdi.

Kademeli elektrik tarifesiyle ilgili "150 kilovatsaat hane halklarının ortalama kullanımından daha düşük" şeklindeki eleştirilere de cevap veren Altunyaldız, şunları söyledi:

"Kademeli tarifenin hedefi, enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilerimize, hane haklarımıza daha çok destek sağlamaktır. 38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip. Başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60'ı ay olarak bu rakamın altında, yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir.

2002 yılında elektrik ve doğal gaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47'sine tekabül ediyor. Bugün bu rakam yeni fiyatlara rağmen yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9'u seviyelerine gelmiştir. Biz, vatandaşlarımıza devletimizin imkanları ölçüsünde destek vermek suretiyle, daha az maliyetle, elektriği ve doğal gazı bugüne kadar sağladık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz."