Kahramanmaraş'ın en etkin haber sitesi ve Köşe Yazarı Mustafa Karaaslan bugünkü yazısında ''Büyükşehir Belediyesi hakkında bir ihbar mektubu!'' diye yazdı.

SEVGİLİ Kahramanmaraşlılar…

Herkesin medyadan takip ettiği ve Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasında yayınlanmakta olan Projelerimiz sayfasında…

‘’25 Bin Konut Aydınlanıyor’’ başlığı ile;

Kahramanmaraş kötü yönetiliyor! Kahramanmaraş kötü yönetiliyor!

‘’Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kürtül mevkiindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde depolanan çöplerden 25 bin konutun elektrik enerjisini karşılayabilecek güçte 4.8 megawat/saat elektrik üretecek.

Kültür çöplüğünde biriken metan gazından elektrik üretmek amacıyla elektrik santrali kurulan Katı Atık Depolama Alanı’na günlük ortalama 550-600 ton arası çöp taşınıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayacağı proje ile Kahramanmaraş’ın günlük 400 tona yakın çöpü Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde elektriğe dönüştürülerek kenti aydınlatacak. Proje bittiğinde çöpten üretilen metan gazından toplam 4.8 megawat/saat elektrik enerjisi üretilecek. Bu elektrik de ulusal elektrik şebekesine satılarak hem Büyükşehir bütçesine hem de Kahramanmaraş’ın enerji üretimine katkı sağlanacak.’’ haber yer almaktadır.

img_9165

Dün akşam, Kanal Maraş E-Mail hesabına bir ihbar mektubu geldi…

Okuyunca şaşırdım…

Takdir edersiniz ki Büyükşehir Belediyesini ve Hayrettin Güngör’ü hizmet yapmadığı ve verdiği sözlerin hiç biri yerine gelmediğinden dolayı en çok eleştiren bir yazar olarak, bu ihbarı köşemde yazmak zorundayım…

Ve bu ihbar mektubunda yazılanlar hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanından bir açıklama beklemek tüm kamuoyunun hakkı diye düşünüyorum…

*

Gelen E-Mail’de ki ihbar mektubunu aynen yayınlıyorum:

‘’Mustafa Bey, web sitenizde tarafsız ve kamu menfaati haberlerinizi takip eden birisi olarak öncelikle çalışma prensipleriniz ve haber politikanız dolayısı ile teşekkürlerimi iletmek isterim.

Mustafa Bey aşağıdaki ifade edeceğim konuya başlamadan önce teşbihte hata olmaz sözüne binaen şunu ifade etmek isterim. Ülkemizde genelde suçlu yerine; suçluyu gören, bilen, yakalayan, haber ve konu eden tetkik edilmekte ve mevzu bahis konu, olay başka mecralara, başka yönlere kanalize edilmektedir. Sizden ricam aşağıdaki konunun kamu menfaati doğrultusunda değerlendirilip araştırılarak mevzuatsal olarak gereğinin yapılmasına yardımcı olmanızdır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalesi yapılan Kahramanmaraş Kürtül Evsel Atık Düzenli Depolama sahasındaki atıkların geri dönüşümü, bertarafı ve enerji üretimi tesisleri yapımı ve 20 yıl işletilerek işletme süresi sonunda idareye tam ve çalışır vaziyette teslim edilmesi işindeki elektrik enerji üretim sistemi ile ilgili olarak;

Elektrik enerjisi üretim sisteminde piroliz yöntemi inşaat imalatı yapılması gerekirken, sözleşmeye aykırı olarak elektrik enerji üretim sistemi gazlaştırma sistemi inşaat imalatı olarak yapılmıştır. Dolayısı ile betonarme yapı yerine kerpiç yapı inşaat edilmiştir. Bir başka değişle Mercedes oto imalatı yerine Tofaş oto imalatı kabul edilmiştir. Ayrıca faydalı ömür ve yatırım maliyetleri kıyaslamaları yapıldığında piroliz yönteminin faydalı ömrü yaklaşık 110-120 yıl iken, gazlaştırma sisteminin faydalı ömrü yaklaşık 35-40 yıl süredir. Yatırım maliyetlerindeki kıyas ise piroliz yönteminin maliyetinin gazlaştırma sisteminin yaklaşık üç katından fazladır. Bir başka deyişle piroliz yöntemi yaklaşık %300 maliyet yönünden daha pahalıdır. Bu imalatın yapılmaması kamu zarı oluşturmuştur.

Yapılan ihalede elektrik enerji üretim sisteminde piroliz yöntemi imalatı yapılmadığı takdirde sözleşmenin fesih yapılması gerekirken yapılmamıştır. Sözleşmeye göre yapılması gereken işlem sözleşmenin fesih’i ile birlikte teminatın idareye gelir kayıt edilmesi ve firmanın ihalelerden yasaklanması gerekmektedir.

Değerlendirilmesi gereken diğer bir husus da başlangıç sürecinde ihalenin gazlaştırma sistemli elektrik enerjisi üretimi şeklinde ihale edilmiş ve sonuçlanmış olması durumunda ise üretilen elektriğin yaklaşık %10-15’lik bedelinin idareye gelir olarak ödenmesi durumunun bulunmasıdır. Bu durum başka idarelerin yapmış olduğu benzer gazlaştırma ihaleler ile karşılaştırıldığında görülecektir. Gazlaştırma sistemli ihale edilmeyen ancak mevcutta yaklaşık 4 megawatt/saat güçlü gazlaştırma sistemli imalat yapılan tesisinin 20 yıllık işletme süresince üretilen elektrikten yüklenici tarafından idareye ödenen herhangi bir bedel bulunmamakta ve dolayısı ile kamu zararı oluşmaktadır.

Bu işlemlerin yürütülmesinden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı sorumlu olup; Sorumlu kişi Sayim ATA fiilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görevini ifaya devam etmektedir. Ayı zamanda bu kişi yüzünden 10 yakın Şube Müdürü Müdürlük görevini bırakmış bulunmaktadır.

İhale dosyasındaki yapılan işlemlerde kamu zararı, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma durumları bulunmakta olup ihale dosyasına inceleme ve araştırma başlatılarak soruşturma açılmalı ve sorumlular hakkında işlem başlatılması gerekmektedir.

Ayrıca bilgi kaynağı gizliliğini sizden rica ederim.’’

*

Kamuoyu adına soruyorum:

- İhbar mektubunda yazılan bu iddialar IŞIĞINDA…

- Elektrik enerjisi üretim sisteminde ''piroliz yöntemi inşaat imalatı yapılması gerekirken, sözleşmeye aykırı olarak elektrik enerji üretim sistemi gazlaştırma sistemi inşaat imalatı olarak yapıldığı'' belirtiliyor. DOĞRU MU?

- Dolayısı ile ‘’betonarme yapı yerine kerpiç yapı inşaat edilmiştir’’ deniliyor. DOĞRU MU?

- Bir başka deyişle, ‘’Mercedes oto imalatı yerine Tofaş oto imalatı kabul edilmiştir’’ deniliyor. DOĞRU MU?

- Ayrıca faydalı ömür ve yatırım maliyetleri kıyaslamaları yapıldığında piroliz yönteminin faydalı ömrü yaklaşık 110-120 yıl iken, gazlaştırma sisteminin faydalı ömrü yaklaşık 35-40 yıl süredir. Yatırım maliyetlerindeki kıyas ise piroliz yönteminin maliyetinin gazlaştırma sisteminin yaklaşık üç katından fazladır. Bir başka deyişle ‘’piroliz yöntemi yaklaşık %300 maliyet yönünden daha pahalıdır. Bu imalatın yapılmaması kamu zarı oluşturmuştur’’ deniliyor. DOĞRU MU?

- Gazlaştırma sistemli ihale edilmeyen ancak mevcutta yaklaşık 4 megawatt/saat güçlü gazlaştırma sistemli imalat yapılan tesisinin, ‘’20 yıllık işletme süresince üretilen elektrikten yüklenici tarafından idareye ödenen herhangi bir bedel bulunmamakta ve dolayısı ile kamu zararı oluştuğu’’ belirtiliyor. DOĞRU MU?

*

Evet, Sevgili Hayrettin Güngör, bu iddialar öyle yenilir yutulur değil…

*

Size telefon ile ulaşamadığımız için buradan soruyoruz:

Büyükşehir Belediyesi, bu ihaleden dolayı kamu zararına uğramış mıdır, uğramamış mıdır?

Kamuoyu ivedilikle sizden açıklama beklemektedir…

Açıklama yapmadığınız takdirde, Büyükşehir Belediyesi ve görev süreniz içerisinde gereğini yapmadığınız için, sizin hakkınızda kamuyu zarara uğratmaktan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulanacağımı bilmelisiniz…

*

E ne yapalım, vatandaşlar güvendikleri bir kişiye ihbar mektubu gönderiyor…

Bu demektir ki, daha çok ihbar mektupları Kanal Maraş E-Mail hesabına veya WhatssAp ihbar hattına gelecektir…

Açıklamanızı bekliyoruz Hayrettin Bey...