Böylesi ne duyuldu, ne görüldü: Keçi, adamın üzerine düştü!