Hamile çiftler cinsiyetlerini öğrenir öğrenmez isim aramaya başlarlar. Çocuğa isim koymak hem anne hem de baba adayları için en çok üzerinde durulan konulardan biridir. Erkek bebek bekleyen aileler, isimlerinin Kuran'da modern ya da güzel ve anlamlı olmasını isterler. İşte Kuran'da A harfi ile başlayan erkek bebek isimleri...

A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

ABAKAY: Bir Türk boyunun adı

ABAY: Hüner, beceri

ABBAS: Aslan, çatık kaşlı kimse

ABDULHAMİT: Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah'ın kulu

ABDULKADİR: Her şeye gücü ve sözü yeten

ABDULLAH: Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır

ABDULREZZAK: Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

ABDURRAHMAN: Rahman'ın kulu

ABDÜLKADİR: Tükenmeyen kuvvete sahip olan

ABDÜLREZZAK: Soylu, gücüne güç katan

ABDÜRREZZAK: Rızkı bol olan insan

ABER: Hz. nuh'un erkek torununun adı

ABİDE: Anıt önemli ve değerli yapıt anlamındadır

ABİDİN: Dua eden, duacı

ABREK: Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

ABUZER: Altın suyu. Altın suyu misali parlak ve görkemli

ACAR: Becerikli, yetenekli

ACARALP: Cesur kişi, yiğit

ACARBAY: Zengin, kuvvetli

ACARBEY: Güçlü bey

ACARER: Gözüpek erkek, yiğit er

ACARKAN: Atılgan, güçlü, kuvvetli

ACARÖZ: Özü güçlü, yiğit kimse

ACARSOY: Yiğit soy, güçlü soy

ACARTÜRK: Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

ACATAY: Güçlü tay

ACUN: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

ACUNAL: Evrenle, dünya ile ilgili, evrensel

ACUNALP: Dünya yiğidi

ACUNER: Dünya eri, dünya yiğidi

ACUNSEVEN: Evreni seven, dünyayı seven

AÇIKALIN: Alnı açık kimse, temiz kişi

AÇIKGÜN: Güneşli gün, bulutsuz gün

ADAHAN: Adanın hükümdarı, hakimi, yöneticisi

ADAL: İyi bir ün kazan, adın yayılsın

ADALAN: Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

ADALIR: Adlanır, ad alır, bilinir

ADAR: Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

ADAŞ: Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

ADEM: İyi, temiz insan

ADIGÜN:  Adı aydınlık, gün gibi olan

ADISÖNMEZ: Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

ADIVAR: Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

ADİL: Adaletli

ADİN: Cennet

ADLIĞ: Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

ADNAN: Eski Türk isimlerinden, iki gökyüzü, iki cennet anlamında

ADSAY: Moğol hakanlarından biri

ADUŞAN: Ateş, alev

AFFAN: Kendini kötülüklerden uzak tutan

AFRİN: Suriye'de bir şehir

AFŞİN: Savaşlarda askerlerin kullandığı giysi

AGAH: Bilgili, uyanık

AĞA: Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse

AĞABAY: Ağa ve çok varsıl kimse

AĞAN: Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

AĞANER: Akanyıldız gibi güzel er, akaner

AĞARANTAN: Sabahın erken vakti, tan vakti

AĞÇELİK: Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

AĞER: Temiz kişi, temiz erkek, ak er

AĞIRTAŞ: Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

AHMED: Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde

AHMET: Övgüye değer

AHSEN (Erkek): Çok güzel, en güzel

AKA: Saygıdeğer kimse, ağa

AKABAY: Varlıklı kimse, ağa

AKABEY: Varlıklı kimse, ağa ve bey

AKAD: Doğru kişi

AKADLI: Adı ak, soyu temiz

AKAGÜNDÜZ: Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı

AKAL: Akal

AKALAN: Ak alan, ak meydan, beyaz alan

AKALIN: Temiz alın, açık alın, ak alın

AKALP: Ak yiğit, temiz yiğit

AKAN: Akıp gitmekte olan

AKANER: Akıp giden yiğit

AKANSU: Akıp giden su

AKAR: Akmak eylemini yapar

AKARCA: Akıp giden su, akan su, akarsu

AKARÇAY: Akıp giden su, akıp giden çay

AKARSEL: Akıp giden sel

AKASOY: Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

AKATA: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

AKATAY: Temiz ve herkesçe bilinen kimse

AKAYDIN: Aydınlık, temiz

AKBA: Sazlık, bataklık, ağba

AKBARAN: Ak güç

AKBAŞ: Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

AKBATU: Temiz ve güçlü

AKBATUR: Namuslu ve yiğit

AKBAY: Namuslu ve varsıl olan

AKBAYAR: Namuslu, temiz ve yüce

AKBEĞ: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

AKBEK: Namuslu ve varsıl

AKBEL: Ak, beyaz, ile bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen bel sözcüğünden gelmektedir

AKBİLGE: Bilge, temiz bilge

AKBORA: Ak yel, ak fırtına

AKBUDAK: Ak renkli budak

AKBULUT: Beyaz bulut

AKBURÇ: Ak renkli kale burcu

AKBURÇAK: Bir metre boyu olabilen bir burçak türü

AKCEBE: Savaşlarda kullanılan beyaz zırh

AKÇAKAYA: Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya

AKÇAKIL: Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş

AKÇAL: Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan

AKÇALI: Para ile ilgili, parası olan zengin

AKÇASU: Duru su, ak su

AKÇAY: Duru çay, ak su

AKÇIL: Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl

AKÇINAR: Bir çınar türü

AKÇİT: Aydınlık yüz, ışıklı yüz

AKDAL: Beyaz dal

AKDAMAR: Beyaz damar, akan damar

AKDEMİR: Pürüzsüz demir gibi

AKDENİZ: Ülkemizin güneyindeki deniz

AKDİK: Ak renkte ve dik

AKDİKEN: Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç

AKDİL: İyi, güzel konuşan

AKDOĞ: Doğ ve ak git

AKDOĞAN: Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş

AKDOĞDU: Tertemiz doğan

AKDOĞMUŞ: Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş

AKDOĞU: Beyaz şafak, ak ışıklı doğu

AKDORA: Ak renkte dağ tepesi, ak doruk

AKDORUK: Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi

AKDUMAN: Beyaz duman

AKDUR: Akıp git ve dur, akıp dur

AKEL: Güvenilir kişi anlamındadır bunun yanında doğru, dürüst işler yapan kişi

AKER: Dürüst

AKERGİN: Ak ve olgun

AKERMAN: Soylu kişi

AKERSAN: Yiğit sanlı

AKERSOY: Yiğit soylu, dürüst, namuslu

AKGİL: Soyu temiz olan

AKGİRAY: Temiz ve yaraşır

AKGÜÇ: Namuslu ve güçlü

AKGÜN: Sevinçli gün

AKGÜNDÜZ: Aydınlık gündüz

AKGÜNER: Aydınlık sabah vakti

AKHAN: Ak soylu han

AKI: Yiğit, ağa, kardeş, eli açık

AKIALP: Eli açık, yiğit, yiğitler yiğidi

AKIMAN: Eli açık, yiğit, yiğit kimse

AKINALP: Akın yiğidi

AKINER: Akın eri, akın yapan er

AKINERİ: Akın yapan yiğit, akıncı yiğit

AKINTAN: Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın

AKIŞ: Akma eylemi

AKİF: 1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen

AKİL: Akıllı , rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan

AKKAŞ: Beyaz renkli yeşim taşı

AKKÖZ: Ak renkte göz, ak kor

AKLAN: Hızlı akan derecik

AKMAN: Yaşlı

AKMANER: Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse

AKÖZ: Özü ak, temiz

AKSAL: Birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı

AKSAN: Temiz, lekesiz ün

AKSAY: Ak renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer

AKSOY: Temiz soy, lekesiz soy

AKSUNGUR: Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan

AKŞIN: Teni ve kılları ak renkli kimse

AKŞİT: Uğurlu

AKTAN: Aydınlık sabah

AKTAŞ: Beyaz taş, kireçtaşı

AKTEKİN: Ak şehzade

AKTER: Beyaz ter

AKTİMUR: Dövme demir, akdemir

AKTOLGA: Ak kargı

AKTUĞ: Değerli, önemli

AKTÜN: Aydınlık gece, ışıklı gece

AKÜNAL: Temiz ün sahibi olan

AKYEL: Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz

ALAADDİN: Din uğruna çalışan kimse

ALAATİN: Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan

ALANER: Alan eri, meydan yiğidi

ALANGU: Altın geyik

ALAZ: Ateş

ALCAN: Yürekli,cesur

ALÇIN: Kırmızıya çalan küçük bir kuş

ALDEMİR: Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir

ALDOĞAN: Bir tür doğan

ALEMDAR: Bayrak taşıyan, bayraktar

ALEN:  Saygınlık başarı

ALGAN: Fetihler yapan

ALGIN: Sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel Algün kızıl gün, al renkli Güneş

ALHAN: Al renkli prens

ALİ: Yüce, üstün,yüksek

ALİCAN: Yüce insan

ALİM: Bilim adamı, bilgin ilim bilen,ilimle uğraşan kimse

ALİŞAH: Ulu hükümdar

ALİŞAN: Ünü büyük

ALİYAR: Yar, dost, sevgili anlamlarını taşır. Bunun yanında birleşik isimdir

ALKAN: kırmızı kan, soylu

ALKIN: Korkusuz, yiğit, kızıl kın

ALKOR: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz

ALKUN: El gün, herkes

ALP: Yiğit, bir sıfat

ALPAGUT: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

ALPAĞAN: Yiğit

ALPAN: Etrüsk mitolojisinde bir tanrıça. Aşk tanrıçası, yeraltı tanrısı

ALPAR: Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi

ALPARSLAN: Korkusuz, yiğit, soylu, aslan gibi anlamında

ALPARTUN: Yiğit ve onurlu

ALPAS: Kızıl pas al renkli pas

ALPASLAN: Aslan gib yiğit

ALPAT: Yiğit al

ALPAY: Güçlü, cesur

ALPAYDIN: Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın

ALPÇETİN: Yiğit ve çetin kişi

ALPDEMİR: Yiğit ve demir gibi

ALPDOĞAN: Cesur doğan

ALPER: Yiğit kişi

ALPEREN: Yiğit ve ermiş kişi

ALPERGİN: Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun

ALPERMİŞ: Yiğit ve ermiş kişi

ALPGİRAY: Kırım hanlarından,Giray Kırım hanlarına verilen bir ünvan

ALPHAN: Yiğit han

ALPKAN: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

ALPKUTLU: Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit

ALPMAN: Yiğit kimse

ALPSÜ: Yiğit asker, yiğit subay, yiğit er

ALPTEKİN: Yalnız ve uğurlu cesur kişi

ALPTUĞ: Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi

ALPTUĞRUL: Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan

ALTANER: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

ALTAR: Tapınaklarda üzerinde dini törenler yapılan taş, masa

ALTAY: Asya'da Batı Sibirya ile Moğolistan'ı ayıran dağlık alan

ALTEMUR: Kırmızı demir

ALTINER: Altın gibi değerli kimse

ALTINÖZ: Özü altın gibi olan kimse

ALTINTUĞ: Çok değerli tuğ

ALTUĞ: Kırmızı tüy

ALTUNÇ: Kızıl tunç

ALTUNER: Çok değerli kimse, altın yiğit

AMİL: Faal olan

AMMAR: İlk Müslüman olanlardan

ANDAK: Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar

ANDARKAN: Ateşin efendisi, eski Kırgızlarda bir bitki tanrıçası

ANDAY: And içmek, yemin etmek

ANI: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

ANYA: Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi

APA: Büyük kız kardeş, abla

APAYDIN: Işıklar içinde, çok aydınlık

ARABUL: Arabuluculuk yap, iki yanın arasını bul, ara ve bul

ARAF: Cennet ve cehennem arasındaki yer

ARAFAT: Mekke'de bir tepenin adı

ARAL: Büyük bir göl

ARAN: Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak

ARAS: Kalın yün, at kılı anlamında (Aras nehri)

ARAT: Yürekli cesur

ARAZ: İşaret, alamet

ARBAS: Çok güçlü erkek

ARBAŞ: Mavi gözlü ve sarı saçlı erkek, yaramaz

ARCA: Çam ağacı, temiz

ARCAN: Temiz saf, namuslu

ARDAKAN: Arda nehri civarındakilerin soyu

ARDIÇ: Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot

ARDIL: Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen

AREF: Pek maruf, fazlaca bilinen, arif, anlayışlı ve bilgili

AREL: Dürüst ve temiz kimse

AREN: Kum tanesi

ARES: Mitolojide geçen savaş tanrısı

ARGIN: Yorgun, bitkin

ARGUN: İlhanlı hükümdarlarından biri

ARGÜN: Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün

ARHAN: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han

ARIBAL: Arının yaptığı bal, arı balı, tatlı kimse, hoş kimse, katışıksız, bal, temiz bal, saf bal

ARIBAŞ: Temiz kimse, çalışkan kimse, arı gibi çalışan baş

ARICA: Temizce arı gibi

ARICAN: Temiz kimse

ARIÇ: Dirlik, düzenlik, barış

ARIEL: Dürüst, temiz kimse, temiz elli

ARIER: Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse

ARIĞ: Arı, temiz, saf, katışıksız, eti yağı erimiş, arık zayıf

ARIK: Eti yağı erimiş, zayıf

ARIKAL: Temiz kal

ARIKAN: Saf kan, temiz kan, soylu kan

ARIKER: Temiz kimse, çelimsiz erkek

ARIKUT: Temiz ve kutlu

ARIMAN: Dürüst ve temiz kişi

ARISAL: Arı gibi çalışkan

ARISAN: Adı, sanı temiz kimse

ARISOY: Temiz soy, soyu temiz kimse

ARIŞ: Kağnı otu

ARIT: Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır

ARITAN: Temiz bir duruma getiren, temizleyen

ARITAŞ: Temiz taş

ARIYÜZ: Temiz yüz, temiz yüzlü

ARİF: Bilen, bilgili

ARKADAŞ: Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kişilerden her biri, bir işte birlikte bulunanlardan her biri

ARKAN: Arı kan, temiz kan, soylu kan

ARKIN: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

ARKUT: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu

ARMAN: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan

ARMANÇ: Hedef.

AROL: Arı ol, çalışkan ol

ARPAĞ: Büyü sihir

ARSAN: Temiz adlı

ARSEN: Kurtuluş

ARSLAN: Güçlü, yırtıcı

ARSLANER: Aslaner

ARSOY: Arısoy

ARTAÇ: Utanma duygusunu baş tacı eden

ARTEMİS: Orman ve savaş tanrıçası

ARTUK: Artmış olan, artan,üstün, ünlü Selçuklu emiri

ARTUN: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı

ARTUNÇ: Arı tunç, katışıksız tunç

ARU: Arı, katışıksız

ARUKAN: Soylu kan, temiz kan, arı kan

ARYÜZ: Arı yüz, temiz yüzlü

ARZIK: Dine çok bağlı kimse, uysal, iyi huylu

ASAF: Vezir

ASAL: Bir şeyde öğe olan, temel

ASGAR: Küçük, ufak

ASIF: Çok şiddetli esen rüzgar

ASIL: Başlıca, başta gelen, bir şeyin kendisi, başkası değil, kök, köken, gerçeklik

ASIM: Temiz, namuslu, sağlam karakterli

ASİL: Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan

ASLAN: Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı

ASLANER: Yiğit erkek, yiğit kimse, aslan gibi kimse

ASUTAY: Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk

AŞAN: Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, Uygur yazıtlarında geçen bir ad

AŞAR: Aşıp gider, öte yana geçer

AŞİR: Samimi dost, arkadaş

AŞKAN: Renk, beniz

AŞKINER: Üstün er, üstün kimse

ATA: Soy

ATABAY: Saygıdeğer ve varsıl kimse, Seçuklu döneminde bir unvan, atabey

ATABERK: Selçuklu Devleti'nde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli şahıs

ATABEY: Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan

ATACAN: Hoşgörüsü olan kimse, babacan

ATAÇ: Atalardan sürüp gelen

ATADAN: Atalardan sürüp gelen, ataç

ATAELİ: Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer

ATAHAN: Büyük yönetici, ata durumundaki han

ATAK: Atılgan yiğit, yürekli

ATAKAN: Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran

ATAKER: Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

ATAKOL: Atılgan ol

ATAKUL: Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala

ATALAY: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

ATAMAN: Kazak lideri

ATAMER: Benim atam er kişidir, yiğit atam

ATANER:  Senin atan er kişidir, yiğittir

ATANUR: Atasından aldığı nuru taşıyan

ATAOL: Gelecek kuşaklara baba, ata olasın

ATAÖV: Atalar seni övsün

ATASAGUN: Hekimlerin babası, atası

ATASAY: Atayı say, ataya saygı göster

ATASEV: Atayı, ataları, babayı sev

ATASEVEN: Atasını, babasını seven

ATASEVER: Atalarını seven kimse

ATASEVİN: Atalarınla sevin

ATASOY: Ata soyu, atadan

ATASÜ: Asker babası, asker atası

ATAULLAH: Allah'ın hediye ettiği ilk erkek çocuk, Allah'ın bağışladığı, hediye ettiği, ihsanı, lütfü

ATAY: Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

ATIF: Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan

ATIL: Fırla

ATILAY: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

ATILGAN: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı

ATIM: Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık

ATINÇ: Atılgan, atak

ATİK: Çok hızlı davranan, çevik

ATİLLA: Hunların Tanrının Kırbacı denilen büyük hükümdarı

ATLAN: Ata bin, at sahibi ol

ATLAS: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba, büyük harita

ATLI: Atı olan, iyi bir adı bulunan, ünlü, tanınmış, adlı

ATTİLA: Hun imparatoru

AVEDİS: İyi haber getiren kişi

AVNİ: Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

AYALP: Ay gibi güzel ve yiğit

AYANÇ: Saygı

AYAS: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

AYATA: Eski Türklerin inanışına göre gökyüzünün ikinci katında oturan tanrı, Ay tanrısı

AYAYDIN: Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı

AYAZ: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk.

AYAZ Ada: Soğuk ve durgun hava

AYBAR: İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem

AYBARS: Ay gibi parlak ve güzel, pars gibi yırtıcı

AYBAY: Ay kadar güzel ve zengin

AYBERK: Güçlü

AYBEY: Ay gibi doğan erkek, bey

AYBORA: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına

AYCA: Yüzü ay gibi aydınlık ve güzel olan

AYÇETİN: Ay kadar güzel ve çetin

AYDEMİR: Demir kadar sert kimse

AYDIN: Bilge

AYDINALP: Aydınlık ve yiğit

AYDINER: Aydınlık yüzlü kimse

AYDINTAN: Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti

AYDOĞDU: Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan

AYDOĞMUŞ: Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan

AYHAN: Büyük hükümdar

AYIK: Anlayışlı, uyanık, açıkgöz, zeki

AYKAÇ: Güzel söz söyleyen, ozan

AYKAN: Kanı ay gibi parlak ve temiz

AYKUL: Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu

AYKUTLU: Ay gibi güzel ve uğurlu, uğurlu ay

AYMAN: Ay gibi güzel kimse

AYPAR: Görkem, saygı uyandıran görünüş, aybar

AYPARS: Ay gibi güzel ve pars gibi yırtıcı

AYPOLAT: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam

AYSUNGUR: Ay gibi güzel, sungur, gibi, akdoğan gibi avlayıcı kimse

AYTAR: Olanları bildiren, haber veren

AYTEKİN: Ay gibi parlak ve biricik. Çok değerli

AYTEMUR: Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam

AYTOK: Ay gibi güzel ve tok

AYTOP: Yuvarlak ay, nurtopu gibi

AYTUĞ: Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy

AYTUNA: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli

AYTUNCA: Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli

AYTUNÇ: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam

AYTÜN: Aylı gece

AYTÜRK: Ay gibi güzel ve Türk gibi güçlü

AYVAZ: Köroğlu destanında bir kahraman

AYYÜCE: Yücelerdeki Ay

AZAD: Kimseye bağlı olmayan,özgür,hür

AZAM: En büyük, ulu

AZAT: Hür, serbest. Kimseye bağımlı olmayan

AZEM: Büyüklük, ululuk

AZER: Ateş

AZİM: Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, azmeden, azimli

AZİZ: Onur sahibi yüce, aaygıdeğer, manevi gücü çok üstün

AZMİ: Kemikli, kemikle ilgili, azim sahibi

AZRAK: Çok az bulunur, değerli